1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.09.2020

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
7:30 - 8:15 - Palo Cesnak - RANNÝ FILTER
- C,U,S,D(Aj2) - prídu na 2. hodinu

3. hod. - Hikers + Ivica + BarboraU. - projekt v triede
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.C Pavol Kubinec F Odpadlo
1 N, 4.K (M -> NK) Jana Šmahovská Mcv Ján Žabka
1 S Pavol Cesnak UK Odpadlo začnú 2. hod
1 U Jana Šutriepková Ch Odpadlo prídu na 2. hod.
2 F (H) Daniela Lahvičková NJ->SJ Michal Fedič
2 N, 4.K (M -> NK) Jana Šmahovská Mcv Ján Žabka
3 4.W Magdaléna Lederleitnerová M Viera Dršková
3 S Daniela Lahvičková NJ Odpadlo
4 4.W Magdaléna Lederleitnerová Et Viera Dršková
5 Z Jana Šmahovská M->NJ Dagmara Ľahká cela trieda
6 Sup (2.posch) Jana Šmahovská .sup Daniel Pollák
7 1.I, 2.E, 3.R, 4.W (tv.1,tv.2) Magdaléna Lederleitnerová TV Lukáš Petrík
7 U (6) Lucas Sprouse Aj Miroslav Rapant v učebni U
7 V Agáta Rarogiewiczová Inf Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Barbora Bieliková, Liliana Matiašková, Silvia Štěpánková,

Kalendár

29.10 - 30.10.2020
jesenné prázdniny
00.11.2020
__________NOVEMBER_________
02.11.2020
15.00 MZ 1.stupeň
04.11.2020
AB odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
04.11.2020
DOD 1.ročník SZŠ
05.11.2020
1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
do 06.11.2020
Olympiáda Sj školské kolo
do 09.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov CDSUG (+% do eŽK)
09.11.2020
1. štvrťročný test SJ – 9.J,V,Z,M
13.11.2020
stužková KNIGHTS
do 16.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov AB (+% do eŽK)
16.11.2020
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
19.11.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 19.11.2020
školské kolo Aj olympiády
do 21.11.2020
školské kolo Nj olympiády
24.11.2020
STRETNUTIE S RODIČMI H, Z + projekt Sj H (EvaD) - pódium, projekt Aj: Z (Nyall, PeťaK) - študovňa
25.11.2020
školské kolo Shakespearov pamätník
do 27.11.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
do 27.11.2020
2. priebežné testy – KNABCDSGU