1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         28.09.2020

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:

7.30 - 8.00 - Janka Šutr. - ranný filter (S, U prídu na 2. hod.)

Trieda Sparks sa učí celý deň v triede N/K a hodiny z triedy N/K sa učia v triede S (zlomená noha)

1. - 2.hod - rozdielove skúšky v konferenčke, dozor (1.hod Palo C., 2. hod Ivona)

4.hod Hikers + Ivica + Vilo projekt v triede H

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 S Pavol Cesnak UK Odpadlo prídu na 2.hod
1 U Jana Šutriepková Ch Odpadlo pridu na 2.hod
2 9.J (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Viliam Kerekeš
3 B (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 S (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 1.G (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
6 Z (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
8 3.A Drahoslava Rapantová TV Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Barbora Ulrichová, Dagmar Môťovská, Magdaléna Lederleitnerová,

Kalendár

22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N
26.10 - 28.10.2020
prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020
Halloween T,H
29.10 - 30.10.2020
jesenné prázdniny
00.11.2020
__________NOVEMBER_________
02.11.2020
15.00 MZ 1.stupeň
04.11.2020
DOD 1.ročník SZŠ
04.11.2020
AB odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
05.11.2020
1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
do 06.11.2020
Olympiáda Sj školské kolo
do 09.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov CDSUG (+% do eŽK)
09.11.2020
1. štvrťročný test SJ – 9.J,V,Z,M
13.11.2020
stužková KNIGHTS
do 16.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov AB (+% do eŽK)
16.11.2020
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
19.11.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 19.11.2020
školské kolo Aj olympiády