1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         15.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Trieda Voices po 2.hod.-Ekoexkurzia-Dano, Števo
Trieda Upgrades - 1.,2.hod. projekty
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.G Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
1 2.G Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
1 K Zuzana Hudáková M Lucia Hitzingerová
1 K Zuzana Hudáková M Lucia Hitzingerová
1 Z Dagmara Ľahká NJ->M Ľubica Joštová Jana dá prácu
1 Z Dagmara Ľahká NJ->M Ľubica Joštová Jana dá prácu
1 Z (103 -> Z) Ewa Marková NJ Ľubica Joštová Ewa príde
1 Z (103 -> Z) Ewa Marková NJ Ľubica Joštová Ewa príde
2 1.J (6) Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková
2 1.J (6) Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková
2 6.T Zuzana Hudáková Pr->M Eva Jahelková presun zo 7.hodiny
2 6.T Zuzana Hudáková Pr->M Eva Jahelková presun zo 7.hodiny
2 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová
2 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová
3 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ Pavol Cesnak samostatná práca
3 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ Pavol Cesnak samostatná práca
3 7.P Zuzana Hudáková Pr->SJ Eva Babejová
3 7.P Zuzana Hudáková Pr->SJ Eva Babejová
3 F Marta Soľáková M Eva Drozdová
3 F Marta Soľáková M Eva Drozdová
3 S (tv.1 -> V) Štefan Lomniczer TV->TH Lucia Ortutayová práca na projektoch
3 S (tv.1 -> V) Štefan Lomniczer TV->TH Lucia Ortutayová práca na projektoch
3 S (tv.2 -> V) Drahoslava Rapantová TV->TH Lucia Ortutayová práca na projektoch
3 S (tv.2 -> V) Drahoslava Rapantová TV->TH Lucia Ortutayová práca na projektoch
4 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
4 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
4 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
4 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
4 4.A (tv.1) Daniel Pollák TV Lucia Ortutayová
4 4.A (tv.1) Daniel Pollák TV Lucia Ortutayová
4 F Marta Soľáková M->Aj Eva Drozdová
4 F Marta Soľáková M->Aj Eva Drozdová
5 3.D Dagmara Ľahká NJ Viliam Kerekeš
5 3.D Dagmara Ľahká NJ Viliam Kerekeš
5 B (tv.1) Daniel Pollák TV Lucia Ortutayová
5 B (tv.1) Daniel Pollák TV Lucia Ortutayová
5 F Marta Soľáková M Jana Šmahovská
5 F Marta Soľáková M Jana Šmahovská
6 3.C Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
6 3.C Daniel Pollák TV Odpadlo
6 3.C Daniel Pollák TV Odpadlo
6 3.C Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
6 3.E Lucia Štofirová Et Vladimír Záškvara
6 3.E Lucia Štofirová Et Vladimír Záškvara
6 B (3.C,110) Dagmara Ľahká NJ samostatná práca online
6 B (3.C,110) Dagmara Ľahká NJ samostatná práca online
6 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
6 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
7 3.E (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Vladimír Záškvara
7 3.E (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Vladimír Záškvara
7 5.W Lucia Ortutayová Et->Aj Petra Knox
7 5.W Lucia Ortutayová Et->Aj Petra Knox
7 6.T Marta Soľáková M Odpadlo presun na 2.hodinu
7 6.T Marta Soľáková M Odpadlo presun na 2.hodinu
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok