1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         18.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
sem LJ - v učebni 6
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 4.R (Bif) Petra Knox Aj Barbora Žabková online
2 2.G (6 -> 110) Petra Knox NJ Jozef Marek
2 3.E Lucia Štofirová Vl Vladimír Záškvara
2 7.P (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
3 2.G (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Miroslav Husák
3 3.E Lucia Štofirová Et Vladimír Záškvara
3 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
3 M Petra Knox NJ Barbora Ulrichová
4 1.J (tv.2) Drahoslava Rapantová TV->TH Katarína Kučerová práca na projektoch v Jays
4 B, 4.A (V -> BA) Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek Ants v BA
4 B, 4.A (V) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková Beetles vo V
4 F Marta Soľáková M .Praktikant
4 K (1.J -> 103) Eva Drozdová Aj -
4 Z (6) Petra Knox Aj Štefan Lomniczer test
5 3.D (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 6.T Marta Soľáková M Zuzana Hudáková
5 B, 4.A (V -> BA) Dagmara Ľahká NJ->SJ Terézia Hochelová Ants v BA
5 B, 4.A (V,103 -> 103) Dagmara Ľahká NJ->Aj Miroslav Rapant Beetles NJ2 v 103
5 M Andrea Gálová D Barbora Ulrichová
5 V (3.C) Eva Babejová Et Eva Jahelková práca na projektoch
6 M (Štud) Petra Knox NJ->Aj Lucas Sprouse
6 O (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Viliam Kerekeš
6 S, 3.C, 3.D (O) Marta Soľáková M Agáta Rarogiewiczová
6 Z Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
7 .COVID Drahoslava Rapantová .JEDALEN Štefan Lomniczer
7 1.L, 2.I, 3.E, 4.R (tv.1,tv.2) Lucia Štofirová TV Vladimír Záškvara
7 4.A (Štud -> 6) Anna Cifrová Aj - zmena učebne
7 V Eva Babejová Et Daniel Pollák práca na projektoch
8 6.T (K) Petra Knox Aj->NJ Michal Fedič
8 B, 4.A Ján Žabka sMp - presun do C
8 B, 4.A (3.C) Pavol Cesnak SFi - presun do AB
8 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
8 M Andrea Gálová Et Odpadlo
8 O Eva Babejová Et Odpadlo
8 S, 3.C, 3.D Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
9 B, 4.A Ján Žabka sMp - presun do C
9 B, 4.A (3.C) Pavol Cesnak SFi - presun do AB
9 S, 3.C, 3.D Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok