1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         19.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
zlomena noha - 3.hod výmena učební C za AB
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
1 6.T (F) Michal Torma Aj Nyall Frye
1 F (103) Ewa Marková NJ Jozef Marek kým Ewa nepríde
2 4.R (6 -> 4.R) Petra Knox Aj->SJ Barbora Žabková online
2 O Marta Soľáková M->NJ Viera Chytilová presun zo 6.hod
2 O (O -> 103) Marta Soľáková M->Aj Anna Cifrová
3 3.C (Konf) Dagmara Ľahká NJ Viera Chytilová
3 3.D (110) Ewa Marková NJ Ivica Baratková Ewa dá prácu
3 6.T Marta Soľáková M Zuzana Hudáková
3 F (Z) Lucas Sprouse Aj->Et Lucia Ortutayová ak Lucas nepríde
4 3.E Lucia Štofirová eSON Vladimír Záškvara
4 4.A Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
4 6.T Petra Knox Aj Joshua Ruggiero
4 F Marta Soľáková M Alžbeta Nosková test
4 O (110) Ewa Marková NJ Andrea Gálová kým Ewa príde
4 S, 3.C, 3.D (Inf.1) Peter Kučera pInf - zároveň v miestnosti prebieha súťaž
5 2.G (F) Petra Knox NJ Ewa Marková
5 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
5 K (M) Michal Torma Aj Joshua Ruggiero
5 O Eva Babejová SJ Terézia Hochelová Eva nechá prácu
5 V (Konf) Dagmara Ľahká NJ Drahoslava Rapantová práca na projektoch
6 .COVID Eva Babejová .JEDALEN Jana Šmahovská
6 3.D Dagmara Ľahká NJ Eva Jahelková práca na projektoch
6 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
6 5.W Petra Knox Aj Nyall Frye
6 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová celá trieda
6 O (Štud -> O) Viera Chytilová NJ->M Ľubica Joštová
6 S (103) Michal Torma Aj Eva Drozdová
7 5.W Petra Knox Aj Zuzana Jankovičová
7 6.T Marta Soľáková M Viliam Kerekeš Marta zadá prácu
7 U (Štud -> U) Michal Torma Aj Lucas Sprouse
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
8 O Eva Babejová SJ Odpadlo
9 Z, M, 1.J, V Dagmara Ľahká .KNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok