1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         20.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
5.hod: výmena učební AB - F (zlomená noha)
6.hod: výmena učebí AB - C (zlomená noha)
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
1 6.T Michal Torma Aj Michal Fedič
1 M Petra Knox NJ Jozef Marek
2 3.E (6) Petra Knox Aj Vladimír Záškvara
2 V (Štud) Dagmara Ľahká NJ->Et Eva Babejová
3 5.W Petra Knox Aj Joshua Ruggiero
4 1.J (Štud) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
4 3.D (103) Michal Torma Aj Joshua Ruggiero
4 6.T Petra Knox Aj Zuzana Jankovičová
5 M Petra Knox NJ->Aj Lucas Sprouse
5 Z Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková
6 .COVID Dagmara Ľahká .JEDALEN Drahoslava Rapantová
6 3.E Lucia Štofirová DV-VV Vladimír Záškvara
6 4.R Petra Knox Aj Barbora Žabková online
6 K (K -> Inf.2) Michal Torma Aj->Inf Agáta Rarogiewiczová
6 Sup Marta Soľáková .sup Zuzana Jankovičová
7 3.E Lucia Štofirová DV-VV Vladimír Záškvara
7 O Marta Soľáková M Agáta Rarogiewiczová
7 Sup (2.posch) Dagmara Ľahká .sup Michal Fedič
7 U Michal Torma Aj Odpadlo
8 2.G Petra Knox NJ Odpadlo
8 O Barbora Ulrichová D Odpadlo
8 S, 3.C, 3.D (F) Marta Soľáková M online - hybrid. práca

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok