1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-6.hod - Zingers projekt + DadaJ., Tereza, Jana Šm. (7.hod - obed)
1.-6.hod - CDSUGJV príprava prezentácií projektov + učitelia podľa rozpisu
BA 3.a4 h.Joshova skupina ide do 103
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.E (Bif) Petra Knox Aj->SJ Vladimír Záškvara
1 B, 4.A Barbora Ulrichová SDj Odpadlo prídu na 2.hod
2 M Viera Chytilová SJ->Aj Nyall Frye celá trieda
2 O Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
3 6.T Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
3 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
3 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant
3 O Alžbeta Nosková G .Praktikant +Vilo
4 6.T Alžbeta Nosková G->NJ Jozef Marek
4 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
4 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant odb.supl.
4 M Jana Šmahovská M .Praktikant
5 B (110) Michal Torma Aj Katarína Kučerová odb.supl.
5 F (Atl -> Štud) Pavol Cesnak VV->NJ Ewa Marková supl. Aj2
5 H Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
5 M Petra Knox NJ->M .Praktikant
5 M (O -> M) Jana Šmahovská M .Praktikant
6 6.T (7.P) Michal Torma Aj->M Zuzana Hudáková
6 Jed Marta Soľáková .OB Michal Fedič
6 Sup Daniel Pollák .sup Štefan Lomniczer
6 Sup (2.posch) Pavol Cesnak .sup Drahoslava Rapantová
7 .COVID Ewa Marková .JEDALEN Joshua Ruggiero
7 F Marta Soľáková M .Praktikant
7 Jed Michal Torma .OB Miroslav Husák dozor
7 M Petra Knox NJ->SJ Viera Chytilová
7 M (Z -> M) Jana Šmahovská M->SJ Viera Chytilová celá trieda
7 O Barbora Ulrichová D Štefan Lomniczer dozor sam.práca
8 M Petra Knox TH Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________