1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         22.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-6.hod - CDSUGJV príprava prezentácií projektov + učitelia podľa rozpisu
6.hod: výmena učebí AB - Študovňa (zlomená noha)
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
3 B (U -> 110) Joshua Ruggiero Aj - zmena miestnosti
3 F (S -> 6) Daniela Lahvičková NJ - zmena miestnosti
5 M (2.G -> 103) Nyall Frye Aj - zmena miestnosti
6 O (2.G -> 6) Viera Chytilová NJ - zmena miestnosti
3 5.W Viliam Kerekeš G .Praktikant
4 7.P Viliam Kerekeš G .Praktikant
5 F Marta Soľáková M->G .Praktikant
6 F Viliam Kerekeš G .Praktikant
2 Z (3.C -> Z) Lucas Sprouse Aj->F Dana Jančinová výmena so 4.hodinou
2 Z Petra Knox Aj->F Dana Jančinová výmena so 4.hodinou
4 F Marta Soľáková M->NJ Daniela Lahvičková supl.
6 B (3.C -> 110) Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková odb.supl.
5 .COVID Petra Knox .JEDALEN Drahoslava Rapantová
2 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->SJ Eva Babejová
3 6.T Barbora Ulrichová D Eva Babejová test
3 B (103) Michal Torma Aj Eva Drozdová
3 F Marta Soľáková M->NJ Ewa Marková supl.
5 6.T (Štud) Michal Torma Aj->NJ Ewa Marková supl.
5 Z Andrea Gálová D->TH Jana Šmahovská
1 6.T (2.G) Petra Knox Aj Joshua Ruggiero odb.supl.
2 K (7.P) Michal Torma Aj->NJ Jozef Marek supl.
4 6.T Alžbeta Nosková TH Jozef Marek slovné hodnotenia
4 Z Dana Jančinová F->Ch Katarína Hricová
6 M Andrea Gálová D->Ch Katarína Hricová
7 Sup Viliam Kerekeš .sup Lucas Sprouse
1 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Lucia Hitzingerová
6 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
7 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->TH Lucia Ortutayová
1 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
2 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
5 O Lucas Sprouse F Miroslav Husák
6 Sup Lucas Sprouse .sup Miroslav Rapant
1 B, 4.A Andrea Gálová SVS Odpadlo prídu na 2.hodinu
1 Z Dagmara Ľahká NJ Odpadlo prídu na 2.hodinu
1 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
4 B Barbora Ulrichová TH Odpadlo príprava výročia školy
5 4.A Eva Jahelková TH Odpadlo príprava oznamka a výročia školy
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
3 3.E (Bif -> 3.E) Petra Knox Aj Silvia Štěpánková
6 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr Zuzana Hudáková
6 5.W Petra Knox Aj->Pr Zuzana Hudáková celá trieda
7 6.T Marta Soľáková M Zuzana Hudáková
4 4.A (tv.1) Daniel Pollák TV Štefan Lomniczer odb.supl.
5 B (tv.1) Daniel Pollák TV Štefan Lomniczer odb.supl.
2 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2