1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         25.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Prezentácie projektov JVGUCDS v miestnostiach JVGUCDS
MICE: 1-5. hod na projektoch v JVGU podľa rozpisu, 6.hod obed, 7.hod. TH v M+Peťa

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 B, 4.A Ján Žabka SM .Praktikant info cez teams
1 B, 4.A (110 -> 6) Mária Šibalová LJ - zmena miestnosti
1 K Barbora Ulrichová D Michal Torma dozor, test
1 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
1 Z Jana Šmahovská M->SJ Terézia Hochelová supl.
2 B, 4.A Ján Žabka SM .Praktikant info cez teams
2 B, 4.A (110 -> 6) Mária Šibalová LJ - zmena miestnosti
2 F (Konf) Lucas Sprouse Aj Michal Torma odb.supl.
2 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
2 Z Jana Šmahovská M->NJ Ewa Marková supl.
3 4.A (6) Katarína Kučerová SpJ sam. praca na pracovnom zošite
3 7.P (Atl -> 5.W) Pavol Cesnak VV->SJ Eva Babejová
3 B (103 -> M) Michal Torma Aj -
3 H Marta Soľáková M Lucia Hitzingerová
3 O Lucas Sprouse Ch Katarína Hricová
3 Z Alžbeta Nosková G Eva Drozdová práca na projekte
4 B (110 -> M) Ewa Marková NJ Viera Chytilová odb. supl., Beetles cela trieda
4 B, 4.A (103 -> BA) Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek Ants celá trieda
4 B, 4.A (V -> M) Dagmara Ľahká NJ Viera Chytilová odb. supl. Beetles cela trieda
4 F Marta Soľáková M .Praktikant
4 H Barbora Ulrichová D Drahoslava Rapantová dozor, sam. praca
4 K (1.J -> Hud) Eva Drozdová Aj - zmena miestnosti
4 Z Terézia Hochelová SJ->M Jana Šmahovská presun z 8.mej hodiny
5 4.A Terézia Hochelová SJ Odpadlo
5 6.T Marta Soľáková M->SJ Eva Babejová
5 6.T (Atl -> 6.T) Pavol Cesnak VV->SJ Eva Babejová celá trieda
5 B (110 -> 6) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
5 B, 4.A Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
5 B, 4.A Dagmara Ľahká NJ Odpadlo odpadlo Dagmarinej skupine
5 Z (F) Lucas Sprouse Aj->M Jana Šmahovská
6 4.R Lukáš Petrík Pr Barbora Žabková
6 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr Petra Knox supl.
6 H (Atl -> H) Pavol Cesnak VV->Aj Eva Drozdová supl.
6 Z Dagmara Ľahká NJ->Aj Zuzana Jankovičová
6 Z (110 -> Konf) Ewa Marková NJ -
7 4.A (103 -> 6) Joshua Ruggiero Aj -
7 4.R Lukáš Petrík .ČaS Magdaléna Lederleitnerová
7 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Nyall Frye supl.
7 7.P Barbora Ulrichová D->SJ Eva Babejová supl.
7 Jed Jana Šutriepková .OB Štefan Lomniczer dozor
7 Sup Terézia Hochelová .sup Miroslav Rapant dozor
8 B, 4.A Pavol Cesnak SFi Odpadlo
8 F Barbora Ulrichová D->Aj Michal Torma supl.
8 F (F -> Štud) Barbora Ulrichová D->Aj Miroslav Rapant supl.
8 H Nyall Frye Aj Odpadlo
8 H Marta Soľáková M Odpadlo
8 M Andrea Gálová Et->SJ Viera Chytilová spoj.
8 M (103 -> M) Viera Chytilová SJ -
8 O (1.J -> 6) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
9 B, 4.A Pavol Cesnak SFi Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok