1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         26.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Prezentácie projektov JVGUCDS v miestnostiach JVGUCDS
ZINGERS: 1-5. hod na projektoch v JVGU podľa rozpisu, 6.hod TH + JanaŠm., 7.hod. obed
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 5.W Andrea Gálová D Jozef Marek dozor
1 F (103 -> Z) Ewa Marková NJ -
1 H (lab.1 Ch -> H) Lucia Hitzingerová Pr->Aj Eva Drozdová
1 K (Inf.2 -> K) Agáta Rarogiewiczová Inf->SJ Michal Fedič
1 O Alžbeta Nosková G->SJ Terézia Hochelová supl.
1 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
2 4.R (6) Petra Knox Aj->SJ Barbora Žabková
2 7.P (110 -> Konf) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
2 F (Inf.2 -> F) Agáta Rarogiewiczová Inf->SJ Terézia Hochelová supl.
2 H (lab.1 Ch -> H) Lucia Hitzingerová Pr->Aj Eva Drozdová
2 K Alžbeta Nosková G->SJ Michal Torma MisoF zadá prácu
2 M (F -> Z) Andrea Gálová Et Drahoslava Rapantová vychádzka - dozor
2 O Marta Soľáková M Ján Žabka odb.supl.
3 6.T Marta Soľáková M Zuzana Hudáková
3 B, 4.A Lucia Hitzingerová M Odpadlo sam. práca
3 B, 4.A (3.D) Ľubica Joštová M .Praktikant odb. supl.
3 H Barbora Ulrichová D Daniela Lahvičková dozor test
3 M Alžbeta Nosková G->SJ Viera Chytilová supl.
4 4.A (103 -> 6) Jozef Marek NJ - zmena miestnosti
4 7.P Lucia Hitzingerová M->Aj Joshua Ruggiero supl. celá trieda
4 B (6 -> 2.posch) Katarína Kučerová SpJ samostatná práca pr.zošit
4 F Marta Soľáková M Jana Šmahovská
4 O (110 -> Konf) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
5 .COVID Ľubica Joštová .JEDALEN Dagmara Ľahká dozor
5 4.A (6) Katarína Kučerová SpJ samostatná práca pr.zošit
5 6.T (Hud -> Z) Ivica Baratková HV->M Jana Šmahovská
5 H Marta Soľáková M->NJ Daniela Lahvičková supl.
5 H (Inf.2 -> 5.W) Agáta Rarogiewiczová Inf->NJ Jozef Marek odb.supl
6 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr->Aj Nyall Frye supl.
6 B (tv.1) Daniel Pollák TV Drahoslava Rapantová
6 Jed Pavol Kubinec .OB Michal Torma dozor
6 O (O -> 6) Marta Soľáková M->NJ Ewa Marková supl.
6 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
7 4.A (tv.1) Daniel Pollák TV Viliam Kerekeš
7 5.W (lab.2 Pr -> 6) Alžbeta Nosková Pr->Aj Lucas Sprouse supl.
7 6.T Marta Soľáková M->Aj Michal Torma odb. supl sk. AJ2
7 6.T (Atl -> F) Pavol Cesnak VV->SJ Michal Fedič
7 K (Inf.2 -> H) Agáta Rarogiewiczová Inf->Aj Zuzana Jankovičová supl.
7 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
7 Sup (2.posch) Lucia Hitzingerová .sup Dagmara Ľahká dozor
8 5.W Lucia Hitzingerová M->TH Drahoslava Rapantová dozor
8 6.T Barbora Ulrichová D Odpadlo
8 Sup Eva Jahelková .roz Odpadlo
8 Z Alžbeta Nosková G->VU Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok