1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         27.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Prezentácie projektov JVGUCDS v miestnostiach JVGUCDS
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 6.T Michal Torma Aj Lucas Sprouse odb.supl.
1 7.P Lucia Hitzingerová M->G Viliam Kerekeš supl.
1 7.P (Atl -> 7.P) Pavol Cesnak VV->G Viliam Kerekeš supl.
1 B, 4.A Ján Žabka Mcv Odpadlo
1 F Barbora Ulrichová D Alžbeta Nosková dozor, test
1 K (Hud -> K) Ivica Baratková VU->Aj Eva Drozdová spoj.
2 5.W Lucia Hitzingerová M->Pr Alžbeta Nosková supl.
2 B, 4.A Ján Žabka Mcv Odpadlo
2 H (Hud -> Štud) Ivica Baratková HV->G Viliam Kerekeš supl.
2 K Barbora Ulrichová D->SJ Katarína Kučerová supl.
3 5.W (Hud -> 110) Ivica Baratková VU->Aj Nyall Frye supl.
3 7.P Lucas Sprouse Aj->NJ Viera Chytilová skup.Aj1 supl.
3 7.P (U -> 103) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
3 B, 4.A (3.C -> Štud) Ivona Havelková sSJ - zmena miestnosti
3 F (Atl -> F) Pavol Cesnak VV->Aj Miroslav Rapant supl.
3 H (lab.1 Ch -> 6.T) Lucia Hitzingerová Pr->NJ Daniela Lahvičková supl.
3 K Alžbeta Nosková G .Praktikant + Vilo
3 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
3 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
3 Z (Z -> tv.1) Andrea Gálová D->TV Štefan Lomniczer supl.
3 Z (Z -> tv.2) Andrea Gálová D->TV Drahoslava Rapantová supl.
4 B, 4.A (3.C -> Štud) Ivona Havelková sSJ - zmena miestnosti
4 H (lab.1 Ch -> Atl) Lucia Hitzingerová Pr->VV Ivica Baratková supl.
4 M Alžbeta Nosková G->M Jana Šmahovská
4 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
4 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
4 Z Jana Šutriepková Ch->NJ Dagmara Ľahká
4 Z (Z -> 103) Jana Šutriepková Ch->NJ Ewa Marková supl
5 4.A (F) Anna Cifrová Aj Jana Šmahovská samostatná práca
5 6.T Alžbeta Nosková G .Praktikant + Vilo
5 7.P Lucia Hitzingerová M Drahoslava Rapantová vychádzka
5 H (Konf -> H) Jozef Marek NJ->TH Eva Drozdová
5 M (1.J -> M) Lucas Sprouse Aj Petra Knox supl.
6 .COVID Dagmara Ľahká .JEDALEN Drahoslava Rapantová dozor
6 7.P Barbora Ulrichová D Viera Chytilová dozor na teste
6 B, 4.A Ján Žabka M Odpadlo
6 B, 4.A Lucia Hitzingerová M Odpadlo
6 B, 4.A (3.D) Ľubica Joštová M samostatná práca online
6 K Michal Torma Aj Zuzana Jankovičová odb. supl.
6 Sup Marta Soľáková .sup Ewa Marková
6 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
7 .COVID Ivica Baratková .JEDALEN Michal Fedič
7 5.W Alžbeta Nosková Pr->Aj Eva Drozdová supl.
7 5.W (5.W -> 6.T) Alžbeta Nosková Pr->Aj Petra Knox supl.
7 O Marta Soľáková M->Aj Miroslav Rapant supl.
8 5.W Andrea Gálová D Odpadlo
8 B, 4.A Daniel Pollák SBi Odpadlo
9 7.P, K, 6.T Jozef Marek .Njn Odpadlo
9 B, 4.A Daniel Pollák SBi Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________