1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         29.11.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Triedy Ideas, Keepers, Hikers online
Marta učí v AB
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 7.P Lucia Ortutayová Et Eva Babejová
1 F (tv.2) Viliam Kerekeš TV Štefan Lomniczer
2 7.P (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
2 U Alžbeta Nosková G Barbora Ulrichová sam.práca v teams
3 2.G (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová M Barbora Žabková
3 B (BA -> H) Joshua Ruggiero Aj - zmena učebne
3 F Viliam Kerekeš G Barbora Ulrichová presun z 8.mej hodiny
3 Z Alžbeta Nosková G Jana Šmahovská Betka online
4 1.J (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 2.G Alžbeta Nosková G Pavol Cesnak sam.práca - teams
4 4.A (BA -> F) Jozef Marek NJ - zmena učebne
4 4.R Magdaléna Lederleitnerová Et Barbora Žabková
4 5.W Viliam Kerekeš G->SJ Katarína Kučerová
4 6.T Lucia Ortutayová Et->SJ Michal Fedič
4 B, 4.A (V) Dagmara Ľahká NJ Joshua Ruggiero sam.práca, ak Dagmara nepríde
5 .COVID Viliam Kerekeš .JEDALEN Miroslav Rapant
5 3.D (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 4.A (BA -> 6.T) Terézia Hochelová SJ - zmena učebne
5 B, 4.A (V) Dagmara Ľahká NJ sam.práca, ak Dagmara nepríde
5 V (7.P) Eva Drozdová Aj->Et Eva Babejová presun z 7.mej hodiny
6 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Zuzana Hudáková Betka online
6 F (F -> Inf.2) Lucia Ortutayová Et->Inf Agáta Rarogiewiczová
6 O (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Miroslav Husák
6 O (tv.2) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
6 Z Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
7 .COVID Drahoslava Rapantová .JEDALEN Štefan Lomniczer
7 1.L, 2.I, 3.E, 4.R (tv.1,tv.2) Magdaléna Lederleitnerová TV Lucia Štofirová
7 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Andrea Gálová sam. práca Betka online
7 Sup (2.posch) Lucia Ortutayová .sup Miroslav Rapant
8 5.W Eva Drozdová Aj Odpadlo
8 7.P Viliam Kerekeš G Odpadlo končia 7.hod.
8 B, 4.A (BA -> H) Ján Žabka sMp - zmena učebne
8 S, 3.C, 3.D (3.D) Dagmara Ľahká SNJ Dagmara zadá prácu
9 1.L, 2.I, 3.E, 4.R Viliam Kerekeš .flor Odpadlo
9 S, 3.C, 3.D (3.D) Dagmara Ľahká SNJ Dagmara zadá prácu

>>

Dnes sa supluje za:

Daniela Lahvičková, Ivona Havelková, Katarína Kučerová, Lucia Bašista Oriešková, Lucia Štofirová,

Kalendár

25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok