1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         03.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, Ideas
Elfs 1.,a2.hod. zostáva v škole
Marta učí podľa rozvrhu
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.G Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
1 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Lucia Ortutayová
1 5.W Eva Drozdová Aj->M Lucia Hitzingerová celá trieda
1 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->M Lucia Hitzingerová
1 Z Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
2 1.J (6) Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková
2 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
2 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Štefan Lomniczer
3 3.C (110 -> 3.C) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková Dagmara pošle prácu
3 5.W Viliam Kerekeš G->D Andrea Gálová
3 S (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
4 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ sam.práca
4 6.T Alžbeta Nosková TH Zuzana Hudáková
4 7.P Viliam Kerekeš G->Aj Petra Knox
4 F (6 -> F) Eva Drozdová Aj->M Marta Soľáková
5 1.J Alžbeta Nosková G Jana Šmahovská
5 3.D Dagmara Ľahká NJ sam.práca
5 V Viliam Kerekeš G->Ch Barbora Ulrichová Evina dá prácu
6 3.C Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
6 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
6 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Pavol Cesnak
6 B (3.C,110) Dagmara Ľahká NJ sam.práca
6 F Viliam Kerekeš G->TH Katarína Hricová
7 3.E (tv.2 -> 3.E) Drahoslava Rapantová TV->TH Vladimír Záškvara
7 4.R Magdaléna Lederleitnerová Et Barbora Žabková
7 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->TH Lucia Ortutayová
7 Sup Viliam Kerekeš .sup Nyall Frye
7 Sup (2.posch) Eva Drozdová .Sup Jana Šmahovská
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Zuzana Brezovská,

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
20.01.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)