1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         08.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 4.R Magdaléna Lederleitnerová M Barbora Žabková
2 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
4 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
7 2.I (tv.2) Sandra Mandáková TV Anna Maňáková

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok