1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         25.01.2022

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Team + Hikers online
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.L Lucia Bašista Oriešková SJ Zuzana Brezovská
1 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
1 Sup (Štud) Daniela Lahvičková .NAHR Pavol Kubinec
2 1.L Lucia Bašista Oriešková SJ Zuzana Brezovská
2 B, 4.A Katarína Kučerová LJ Odpadlo
2 Sup (Štud) Daniela Lahvičková .NAHR Pavol Kubinec
3 1.L Lucia Bašista Oriešková M Zuzana Brezovská
3 3.C (Štud -> Konf) Ivona Havelková SJ -
3 S (103 -> S) Daniela Lahvičková NJ Jozef Marek
4 1.L Lucia Bašista Oriešková SJ Zuzana Brezovská
4 3.E Lucia Štofirová eSON Vladimír Záškvara
4 H Daniela Lahvičková NJ Odpadlo
5 U Daniela Lahvičková NJ Odpadlo
6 1.L Lucia Bašista Oriešková eOS Zuzana Brezovská
6 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
6 F (M -> F) Daniela Lahvičková NJ->SJ Michal Fedič

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2