1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         28.01.2022

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Keepers, Hikers, Words - online
Team sa učí prezenčne podľa 2.skupiny (online podla 1. sk.)
1.-2.hod.Zingers- diskusia projekt, Dada, Smahi, 3,hod. Zingers matematika
Náhradné testy - inf1
Owls - 1.hod. Aj1 v v103 - Orsolya
Gems - 2.hod. Aj1 v konf. - Orsolya
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.L Lucia Bašista Oriešková M Silvia Štěpánková
1 2.G Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
1 F Michal Fedič SJ Ewa Marková Hviezdoslavov Kubín
2 1.L (tv.1) Lucia Bašista Oriešková TV Silvia Štěpánková
3 1.L Lucia Bašista Oriešková SJ Zuzana Brezovská
3 S (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
4 1.L Lucia Bašista Oriešková eSON Zuzana Brezovská
4 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ supl. Orsolya
4 6.T (U) Michal Fedič NJ Petra Knox
5 3.D Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
6 1.L Lucia Bašista Oriešková Et Zuzana Brezovská
6 3.C Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
6 B Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
6 Z Michal Fedič Et Odpadlo
7 .COVID Michal Fedič .JEDALEN Michal Torma
7 3.E Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
7 U Miroslav Rapant Aj Odpadlo

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2