1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         24.06.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Náhradné testy v Inf1 -1.hod. Daniel Pollák
2.hod Ewa Marková
3. hod Viliam Kerekeš
1.-2.hod.- rozlúčka tried 9.J a V v jedálni
4.hod. - 6.P.+ Eva B v triede 3.R. - projekt
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 6.P Eva Babejová SJ Drahoslava Rapantová
1 H Michal Fedič SJ Agáta Rarogiewiczová celá trieda
2 F Michal Fedič SJ Jozef Marek
4 Z Michal Fedič SJ->M Jana Šmahovská Finančný projekt
5 H Michal Fedič SJ Miroslav Husák
6 Z Michal Fedič SJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Viliam Kerekeš,

Kalendár

od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny
00.01.2022
__________JANUÁR__________