1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         08.09.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:


Skupina BA3 má 6.hodinu v študovni, skupina BA2 je v 103
Trieda Keepers ŠVP
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
6 B, 4.A (103) Lucia Hitzingerová M - presun do študovne
6 B, 4.A (Štud) Ľubica Joštová M - presun do 103
4 H Eva Drozdová Aj->M Marta Soľáková
2 F Eva Drozdová Aj Nyall Frye
7 V Eva Drozdová Aj Odpadlo
3 5.W Eva Drozdová Aj Petra Knox
6 5.W Eva Drozdová Aj Zuzana Jankovičová

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok