1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-6.hod - Zingers projekt + DadaJ., Tereza, Jana Šm. (7.hod - obed)
1.-6.hod - CDSUGJV príprava prezentácií projektov + učitelia podľa rozpisu
BA 3.a4 h.Joshova skupina ide do 103
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.E (Bif) Petra Knox Aj->SJ Vladimír Záškvara
1 B, 4.A Barbora Ulrichová SDj Odpadlo prídu na 2.hod
2 M Viera Chytilová SJ->Aj Nyall Frye celá trieda
2 O Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
3 6.T Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
3 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
3 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant
3 O Alžbeta Nosková G .Praktikant +Vilo
4 6.T Alžbeta Nosková G->NJ Jozef Marek
4 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
4 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant odb.supl.
4 M Jana Šmahovská M .Praktikant
5 B (110) Michal Torma Aj Katarína Kučerová odb.supl.
5 F (Atl -> Štud) Pavol Cesnak VV->NJ Ewa Marková supl. Aj2
5 H Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
5 M Petra Knox NJ->M .Praktikant
5 M (O -> M) Jana Šmahovská M .Praktikant
6 6.T (7.P) Michal Torma Aj->M Zuzana Hudáková
6 Jed Marta Soľáková .OB Michal Fedič
6 Sup Daniel Pollák .sup Štefan Lomniczer
6 Sup (2.posch) Pavol Cesnak .sup Drahoslava Rapantová
7 .COVID Ewa Marková .JEDALEN Joshua Ruggiero
7 F Marta Soľáková M .Praktikant
7 Jed Michal Torma .OB Miroslav Husák dozor
7 M Petra Knox NJ->SJ Viera Chytilová
7 M (Z -> M) Jana Šmahovská M->SJ Viera Chytilová celá trieda
7 O Barbora Ulrichová D Štefan Lomniczer dozor sam.práca
8 M Petra Knox TH Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Drahoslava Rapantová, Eva Drozdová, Magdaléna Lederleitnerová, Marta Soľáková, Miroslav Husák, Peter Kučera, Petra Knox, Viliam Kerekeš, Štefan Lomniczer,

Kalendár

01.12.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
od 01.12.2021
záverečné skúšky – BASCDUGVJ
od 06.12.2021
záverečné testy – BASCD
do 06.12.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
08.12.2021
Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021
Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021
záverečné testy – GUVJ
22.12.2021
Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021
vianočné prázdniny