1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         17.09.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1-2.hod sGe NK odpadá
3.hod - Folks + Ivica + KatkaH - projekt v triede F
4. hod - Folks + Ivica + Vilo - projekt v triede F
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.D Ewa Marková NJ Jozef Marek
1 M Terézia Hochelová SJ->TV Štefan Lomnitzer na ihrisku, v prípade zleho počasia v triede
1 O Barbora Ulrichová D->G Alžbeta Nosková
2 1.C Ewa Marková NJ Jozef Marek
2 1.D (103) Barbora Ulrichová Et->Aj Eva Drozdová
2 2.A Terézia Hochelová SJ Ivona Havelková
3 M Terézia Hochelová SJ->G Alžbeta Nosková
3 N, 3.K Daniel Pollák pB Odpadlo
3 N, 3.K Barbora Ulrichová pDj Odpadlo
4 2.A Terézia Hochelová SJ Joshua Ruggiero
4 S Daniel Pollák B->TH Agáta Rarogiewiczová
5 1.C Terézia Hochelová Aj->M Lucia Hitzingerová
5 2.A (Konf) Ewa Marková NJ Jozef Marek
5 B Barbora Ulrichová D->M Ľubica Joštová
5 O (O -> Hud) Zuzana Jankovičová Aj->HV Ivica Baratková
6 B (103) Ewa Marková NJ->TH Eva Jahelková práca na projektoch
6 Sup (2.posch) Daniel Pollák .sup Marta Soľáková
7 1.C (tv.2 -> 1.C) Daniel Pollák TV->TH Ivica Baratková práca na projektoch
7 Sup (2.posch) Eva Babejová .sup Zuzana Jankovičová
8 8.J Eva Babejová Et Odpadlo
8 Z Ewa Marková NJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Eva Babejová, Ewa Marková, Terézia Hochelová, Zuzana Jankovičová,

Kalendár

do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé