1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.-6.hod - Zingers projekt + DadaJ., Tereza, Jana Šm. (7.hod - obed)
1.-6.hod - CDSUGJV príprava prezentácií projektov + učitelia podľa rozpisu
BA 3.a4 h.Joshova skupina ide do 103
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
3 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
4 B, 4.A (V -> BA) Anna Cifrová sAj - Hankina skupina bude v BA
3 O Alžbeta Nosková G .Praktikant +Vilo
4 M Jana Šmahovská M .Praktikant
5 M (O -> M) Jana Šmahovská M .Praktikant
5 M Petra Knox NJ->M .Praktikant
7 F Marta Soľáková M .Praktikant
2 O Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
3 6.T Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
5 H Marta Soľáková M Dagmar Môťovská
6 Sup (2.posch) Pavol Cesnak .sup Drahoslava Rapantová
5 F (Atl -> Štud) Pavol Cesnak VV->NJ Ewa Marková supl. Aj2
7 .COVID Ewa Marková .JEDALEN Joshua Ruggiero
4 6.T Alžbeta Nosková G->NJ Jozef Marek
5 B (110) Michal Torma Aj Katarína Kučerová odb.supl.
6 Jed Marta Soľáková .OB Michal Fedič
7 Jed Michal Torma .OB Miroslav Husák dozor
3 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant
4 B, 4.A (Štud) Michal Torma sAj Miroslav Rapant odb.supl.
2 M Viera Chytilová SJ->Aj Nyall Frye celá trieda
1 B, 4.A Barbora Ulrichová SDj Odpadlo prídu na 2.hod
8 M Petra Knox TH Odpadlo
7 M Petra Knox NJ->SJ Viera Chytilová
7 M (Z -> M) Jana Šmahovská M->SJ Viera Chytilová celá trieda
1 3.E (Bif) Petra Knox Aj->SJ Vladimír Záškvara
6 6.T (7.P) Michal Torma Aj->M Zuzana Hudáková
6 Sup Daniel Pollák .sup Štefan Lomniczer
7 O Barbora Ulrichová D Štefan Lomniczer dozor sam.práca

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok