1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.R (Inf3 -> 1.R) Miroslav Rapant InfV->SJ Barbora Bieliková
1 3.T Anna Maňáková SJ Simona Stanová
1 4.P Lukáš Petrík Vl Vladimír Záškvara
1 U Alžbeta Kadlečíková SJ->NJ Jozef Marek
2 1.R (Inf3 -> 1.R) Miroslav Rapant InfV->SJ Barbora Bieliková
2 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
2 4.P Lukáš Petrík eOS Vladimír Záškvara
2 U Alžbeta Kadlečíková SJ Ivona Havelková
3 3.T Anna Maňáková Pr Simona Stanová
3 3.T Lukáš Petrík Pr Simona Stanová
3 5.O Alžbeta Kadlečíková D Andrea Gálová celá trieda
4 3.T Lukáš Petrík Vl
4 3.T Anna Maňáková Vl Simona Stanová
4 U Alžbeta Kadlečíková SJ->VV Pavol Cesnak celá trieda
5 5.O Alžbeta Kadlečíková D->M Marta Soľáková
6 3.T Anna Maňáková eSON Simona Stanová
6 U Alžbeta Kadlečíková SJ->Pr Miroslav Husák
7 3.T Lukáš Petrík .ČaS Simona Stanová
7 Z Alžbeta Kadlečíková SJ Ivona Havelková
9 4.P, 5.O Lukáš Petrík .ČínJ Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Alžbeta Nosková, Dagmara Ľahká, Katarína Hricová, Lucia Ortutayová, Marta Soľáková, Miroslav Rapant, Nyall Frye, Viliam Kerekeš,

Kalendár

14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2019
príprava prezentácií KNABCDS
24.10 - 28.10.2019
prezentácie projektov KNABCDS
24.10.2019
Halloween PFO
25.10.2019
stužková HERALDS
29.10.2019
30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019
jesenné prázdniny
00.11.2019
__________NOVEMBER_________
01.11.2019
jesenné prázdniny
04.11.2019
15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019
KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019
DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019
1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
do 08.11.2019
Olympiáda Sj školské kolo
08.11.2019
Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
09.11 - 16.11.2019
projekt PEEP
do 11.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
11.11.2019
1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V