1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         02.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, Ideas

1.-2.hod- Team Aj1 + PeťaK. natáčanie projektu na javisku
1.-2.hod-Team Aj2 +Lucia a Jozef - TV- v telocvični
Marta učí podľa rozvrhu
14.00 Akadémia veľkých diel učebňa 6
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 5.W, K, 6.T, H (Kor,Plav1) Viliam Kerekeš TV Štefan Lomniczer
1 5.W, K, 6.T, H (Kor,Plav1) Drahoslava Rapantová TV Miroslav Husák
1 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
2 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
2 5.W, K, 6.T, H (Kor,Plav1) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
2 5.W, K, 6.T, H (Kor,Plav1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
2 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
2 U Alžbeta Nosková G Ivona Havelková Betka online/ dá prácu
3 1.J (H) Dagmara Ľahká NJ->Aj Lucas Sprouse
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
3 7.P (110) Ewa Marková NJ Petra Knox Ewa dá prácu
3 F Eva Drozdová Aj Katarína Hricová Eva online/ dá prácu
3 O Alžbeta Nosková G Ľubica Joštová Betka online/ dá prácu
3 S, 3.C, 3.D Peter Kučera pInf Odpadlo
3 V (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 4.R (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Miroslav Husák
4 6.T Alžbeta Nosková G->TH Zuzana Hudáková
4 S, 3.C, 3.D Peter Kučera pInf Odpadlo
4 V (Konf) Dagmara Ľahká NJ Eva Jahelková
5 1.L, 2.I (2.I,1.L,Plav1) Viliam Kerekeš TV Lucia Ortutayová
5 S (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
6 1.L (1.L,Plav1) Viliam Kerekeš TV Lucia Ortutayová
6 3.D Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
6 U (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
7 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
7 5.W Eva Drozdová Aj Nyall Frye
8 7.P Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
8 B, 4.A Peter Kučera Sprg Odpadlo
9 B, 4.A Peter Kučera Sprg Odpadlo

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2