1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         03.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, Ideas
Elfs 1.,a2.hod. zostáva v škole
Marta učí podľa rozvrhu
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
4 3.C (110) Dagmara Ľahká NJ sam.práca
5 3.D Dagmara Ľahká NJ sam.práca
6 B (3.C,110) Dagmara Ľahká NJ sam.práca
3 5.W Viliam Kerekeš G->D Andrea Gálová
5 V Viliam Kerekeš G->Ch Barbora Ulrichová Evina dá prácu
6 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
7 4.R Magdaléna Lederleitnerová Et Barbora Žabková
2 1.J (6) Dagmara Ľahká NJ Daniela Lahvičková
3 3.C (110 -> 3.C) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková Dagmara pošle prácu
5 1.J Alžbeta Nosková G Jana Šmahovská
7 Sup (2.posch) Eva Drozdová .Sup Jana Šmahovská
6 F Viliam Kerekeš G->TH Katarína Hricová
1 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->M Lucia Hitzingerová
1 5.W Eva Drozdová Aj->M Lucia Hitzingerová celá trieda
1 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Lucia Ortutayová
7 5.W (lab.2 Pr -> 5.W) Alžbeta Nosková Pr->TH Lucia Ortutayová
4 F (6 -> F) Eva Drozdová Aj->M Marta Soľáková
2 3.E, 4.R (3.E,Kor,4.R) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák
7 Sup Viliam Kerekeš .sup Nyall Frye
1 Z Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
1 2.G Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
6 3.C Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
6 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Pavol Cesnak
4 7.P Viliam Kerekeš G->Aj Petra Knox
7 3.E (tv.2 -> 3.E) Drahoslava Rapantová TV->TH Vladimír Záškvara
4 6.T Alžbeta Nosková TH Zuzana Hudáková
2 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Štefan Lomniczer
3 S (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2