1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         27.10.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Prezentácie projektov JVGUCDS v miestnostiach JVGUCDS
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
6 B, 4.A (3.D) Ľubica Joštová M samostatná práca online
3 7.P (U -> 103) Ewa Marková NJ - zmena miestnosti
3 B, 4.A (3.C -> Štud) Ivona Havelková sSJ - zmena miestnosti
4 B, 4.A (3.C -> Štud) Ivona Havelková sSJ - zmena miestnosti
3 K Alžbeta Nosková G .Praktikant + Vilo
5 6.T Alžbeta Nosková G .Praktikant + Vilo
1 F Barbora Ulrichová D Alžbeta Nosková dozor, test
2 5.W Lucia Hitzingerová M->Pr Alžbeta Nosková supl.
4 Z Jana Šutriepková Ch->NJ Dagmara Ľahká
3 H (lab.1 Ch -> 6.T) Lucia Hitzingerová Pr->NJ Daniela Lahvičková supl.
3 Z (Z -> tv.2) Andrea Gálová D->TV Drahoslava Rapantová supl.
5 7.P Lucia Hitzingerová M Drahoslava Rapantová vychádzka
6 .COVID Dagmara Ľahká .JEDALEN Drahoslava Rapantová dozor
1 K (Hud -> K) Ivica Baratková VU->Aj Eva Drozdová spoj.
5 H (Konf -> H) Jozef Marek NJ->TH Eva Drozdová
7 5.W Alžbeta Nosková Pr->Aj Eva Drozdová supl.
4 Z (Z -> 103) Jana Šutriepková Ch->NJ Ewa Marková supl
6 Sup Marta Soľáková .sup Ewa Marková
4 H (lab.1 Ch -> Atl) Lucia Hitzingerová Pr->VV Ivica Baratková supl.
4 M Alžbeta Nosková G->M Jana Šmahovská
5 4.A (F) Anna Cifrová Aj Jana Šmahovská samostatná práca
2 K Barbora Ulrichová D->SJ Katarína Kučerová supl.
1 6.T Michal Torma Aj Lucas Sprouse odb.supl.
7 .COVID Ivica Baratková .JEDALEN Michal Fedič
3 F (Atl -> F) Pavol Cesnak VV->Aj Miroslav Rapant supl.
7 O Marta Soľáková M->Aj Miroslav Rapant supl.
3 5.W (Hud -> 110) Ivica Baratková VU->Aj Nyall Frye supl.
1 B, 4.A Ján Žabka Mcv Odpadlo
2 B, 4.A Ján Žabka Mcv Odpadlo
3 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
3 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
4 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
4 Sup Eva Jahelková .ved Odpadlo
6 Sup Dana Jančinová .ved Odpadlo
6 B, 4.A Lucia Hitzingerová M Odpadlo
6 B, 4.A Ján Žabka M Odpadlo
8 5.W Andrea Gálová D Odpadlo
8 B, 4.A Daniel Pollák SBi Odpadlo
9 7.P, K, 6.T Jozef Marek .Njn Odpadlo
9 B, 4.A Daniel Pollák SBi Odpadlo
5 M (1.J -> M) Lucas Sprouse Aj Petra Knox supl.
7 5.W (5.W -> 6.T) Alžbeta Nosková Pr->Aj Petra Knox supl.
3 7.P Lucas Sprouse Aj->NJ Viera Chytilová skup.Aj1 supl.
6 7.P Barbora Ulrichová D Viera Chytilová dozor na teste
1 7.P Lucia Hitzingerová M->G Viliam Kerekeš supl.
1 7.P (Atl -> 7.P) Pavol Cesnak VV->G Viliam Kerekeš supl.
2 H (Hud -> Štud) Ivica Baratková HV->G Viliam Kerekeš supl.
6 K Michal Torma Aj Zuzana Jankovičová odb. supl.
3 Z (Z -> tv.1) Andrea Gálová D->TV Štefan Lomniczer supl.

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok