1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         01.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, Ideas

3.-4.hod- Team Aj1 + PeťaK. nácvik projektu na javisku
5.hod. ZingersNj1+Jana Š
6.-7.hod Zingers + JanaŠ. + Tereza + Dada diskusia
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.J Alžbeta Nosková G Odpadlo prídu na 2.hod, práca v Teams
1 4.R Magdaléna Lederleitnerová M Barbora Žabková
1 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
1 S, 3.C, 3.D Viliam Kerekeš SGe Odpadlo
2 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
2 F Eva Drozdová Aj Michal Torma Eva online
2 M (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
2 S, 3.C, 3.D Viliam Kerekeš SGe Odpadlo
2 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
2 V (Štud -> V) Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
3 5.W (5.W -> Hud) Petra Knox Aj->VU Ivica Baratková
3 U (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
4 1.J (Štud) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
4 3.C (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
4 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
4 M Alžbeta Nosková G Pavol Kubinec Betka online/ dá prácu
5 1.J (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 6.T Alžbeta Nosková G Lucia Ortutayová Betka online/ dá prácu
5 V Viliam Kerekeš G->F Pavol Kubinec
6 .COVID Dagmara Ľahká .JEDALEN Joshua Ruggiero
6 2.G Alžbeta Nosková G Zuzana Jankovičová Betka online/ dá prácu
6 5.W (6.T) Eva Drozdová Aj Nyall Frye
6 6.T (tv.2) Viliam Kerekeš TV Štefan Lomniczer
6 S, 3.C, 3.D Peter Kučera pInf Odpadlo
6 Sup Marta Soľáková .sup Eva Jahelková
7 5.W Alžbeta Nosková Pr Michal Fedič Betka online/ dá prácu
7 Sup (2.posch) Dagmara Ľahká .sup Eva Jahelková
7 V Eva Drozdová Aj Odpadlo
8 B, 4.A Peter Kučera CvPr Odpadlo
8 B, 4.A (BA -> U) Daniel Pollák SBi - zmena učebne
8 Z Miroslav Husák TV Odpadlo
8 Z Štefan Lomniczer TV Odpadlo
9 B, 4.A Peter Kučera CvPr Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok