1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         25.09.2020

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Sparks su online
Hikers sú online

trieda Ants pride na 2.hod.-skup. ruský jazyk so Zuzkou
Trieda Beetles príde na 2.hod.

7:30-8:15- RANNÝ FILTER- DanoP
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 1.I Anna Maňáková SJ Sandra Mandáková
1 3.A Katarína Kučerová SpJ Odpadlo prídu na 2.hod.
2 1.I Anna Maňáková M Sandra Mandáková
2 2.D Daniel Pollák B->D Barbora Ulrichová
2 3.A Katarína Kučerová Aj Odpadlo nepríde cela trieda,Rj sa presuva na 2.hod.,Spj odpadá
2 9.J Ľubica Joštová M Lucia Hitzingerová pripraví prácu
3 2.C Andrea Gálová ON->M Jana Šmahovská
3 4.K Katarína Kučerová SpJ Odpadlo
3 B, 3.A Ján Žabka pMc samostatná práca
3 B, 3.A (3.A) Daniel Pollák pB Ivica Baratková práca na projekte
4 1.I Anna Maňáková eSON Sandra Mandáková
4 9.J Katarína Kučerová SJ Eva Babejová
5 N Katarína Kučerová SpJ Odpadlo
6 1.I Anna Maňáková Et Sandra Mandáková
6 4.W Magdaléna Lederleitnerová SJ Viera Dršková
7 2.D Ewa Marková NJ Daniela Lahvičková
7 4.W Magdaléna Lederleitnerová Et Viera Dršková

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Barbora Ulrichová, Dagmar Môťovská, Magdaléna Lederleitnerová,

Kalendár

22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N
26.10 - 28.10.2020
prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020
Halloween T,H
29.10 - 30.10.2020
jesenné prázdniny
00.11.2020
__________NOVEMBER_________
02.11.2020
15.00 MZ 1.stupeň
04.11.2020
DOD 1.ročník SZŠ
04.11.2020
AB odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
05.11.2020
1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
do 06.11.2020
Olympiáda Sj školské kolo
do 09.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov CDSUG (+% do eŽK)
09.11.2020
1. štvrťročný test SJ – 9.J,V,Z,M
13.11.2020
stužková KNIGHTS
do 16.11.2020
odovzdať písomné hodnotenie projektov AB (+% do eŽK)
16.11.2020
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
19.11.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 19.11.2020
školské kolo Aj olympiády