1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         30.11.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, 2.Ideas
Marta učí v učebni AB
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.G Ivica Baratková UK Odpadlo prídu na 2.hod.
1 3.E Lucia Štofirová SJ Vladimír Záškvara
1 4.R Magdaléna Lederleitnerová eSON Barbora Žabková
1 6.T (F) Michal Torma Aj Nyall Frye
1 B, 4.A Viliam Kerekeš SGe Odpadlo online
1 B, 4.A Peter Kučera SInf Odpadlo
1 B, 4.A (BA -> Konf) Pavol Cesnak SDU - zmena učebne
1 M (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
1 O Alžbeta Nosková G Jozef Marek Betka online
2 6.T Lucia Ortutayová Et Michal Fedič
2 B, 4.A Peter Kučera SInf Odpadlo
2 B, 4.A Viliam Kerekeš SGe Odpadlo
2 B, 4.A (BA -> Konf) Pavol Cesnak SDU - zmena učebne
2 V (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
2 Z (Hud -> V) Ivica Baratková VU->Ch Jana Šutriepková
3 3.C (Konf -> Štud) Dagmara Ľahká NJ->SJ Ivona Havelková
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová Vl Barbora Žabková
3 B, 4.A (BA -> 6.T) Ján Žabka M - zmena učebne
3 F Lucia Ortutayová Et Lucas Sprouse
3 M Alžbeta Nosková G Jana Šmahovská Betka online
3 O (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Miroslav Husák
3 O (tv.2) Viliam Kerekeš TV Miroslav Husák celá trieda
3 V (O -> H) Eva Drozdová Aj Daniel Pollák Eva dá prácu
4 3.E Lucia Štofirová eSON Vladimír Záškvara
4 4.A (BA -> F) Dagmara Ľahká NJ Eva Jahelková test
4 5.W (tv.2) Lucia Ortutayová TV Štefan Lomniczer
4 S, 3.C, 3.D Peter Kučera pInf Odpadlo
5 6.T (Hud) Ivica Baratková HV->D Barbora Ulrichová presun z 8.hod v T
5 7.P (6.T -> 5.W) Lucas Sprouse Aj - zmena učebne
5 B (BA -> H) Ivona Havelková SJ - zmena učebne
5 F (tv.2) Viliam Kerekeš TV Štefan Lomniczer
5 V (Konf -> M) Dagmara Ľahká NJ Joshua Ruggiero test
6 3.D Dagmara Ľahká NJ Odpadlo
6 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Zuzana Hudáková
6 B (tv.2) Lucia Ortutayová TV Daniel Pollák
6 S (103 -> S) Michal Torma Aj Joshua Ruggiero
7 .COVID Drahoslava Rapantová .JEDALEN Joshua Ruggiero
7 4.A (tv.2) Lucia Ortutayová TV Daniel Pollák
7 4.R Magdaléna Lederleitnerová .Dram krúžok Barbora Žabková
7 5.W (lab.2 Pr) Alžbeta Nosková Pr Zuzana Hudáková
7 6.T (Atl -> H) Pavol Cesnak VV - zmena učebne
7 U (Štud) Michal Torma Aj Lucas Sprouse
8 3.D Drahoslava Rapantová TV Odpadlo
8 B, 4.A Dagmara Ľahká SNJ Odpadlo
8 Z Alžbeta Nosková G Odpadlo
9 1.L, 2.I, 3.E, 4.R Drahoslava Rapantová .sport_gymn Odpadlo
9 5.W, 6.T, K, 7.P, H Lucia Ortutayová .vyb Odpadlo
9 Z, K, F, O, 5.W, 6.T .Zdenka Némethyová .VýtvKr Odpadlo
9 Z, M, 1.J, V Dagmara Ľahká .KNJ Odpadlo

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2