1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         01.12.2021

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Online: Keepers, Hikers, Ideas

3.-4.hod- Team Aj1 + PeťaK. nácvik projektu na javisku
5.hod. ZingersNj1+Jana Š
6.-7.hod Zingers + JanaŠ. + Tereza + Dada diskusia
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
8 B, 4.A (BA -> U) Daniel Pollák SBi - zmena učebne
1 4.R Magdaléna Lederleitnerová M Barbora Žabková
2 4.R Magdaléna Lederleitnerová SJ Barbora Žabková
3 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
4 4.R Magdaléna Lederleitnerová VV-DV Barbora Žabková
4 3.C (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
5 1.J (tv.2) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
6 Sup Marta Soľáková .sup Eva Jahelková
7 Sup (2.posch) Dagmara Ľahká .sup Eva Jahelková
4 1.J (Štud) Dagmara Ľahká NJ Ewa Marková
3 5.W (5.W -> Hud) Petra Knox Aj->VU Ivica Baratková
6 .COVID Dagmara Ľahká .JEDALEN Joshua Ruggiero
2 V (Štud -> V) Dagmara Ľahká NJ Jozef Marek
5 6.T Alžbeta Nosková G Lucia Ortutayová Betka online/ dá prácu
7 5.W Alžbeta Nosková Pr Michal Fedič Betka online/ dá prácu
2 F Eva Drozdová Aj Michal Torma Eva online
6 5.W (6.T) Eva Drozdová Aj Nyall Frye
1 S, 3.C, 3.D Viliam Kerekeš SGe Odpadlo
1 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
1 1.J Alžbeta Nosková G Odpadlo prídu na 2.hod, práca v Teams
2 S, 3.C, 3.D Viliam Kerekeš SGe Odpadlo
2 S, 3.C, 3.D Peter Kučera Sprg Odpadlo
6 S, 3.C, 3.D Peter Kučera pInf Odpadlo
7 V Eva Drozdová Aj Odpadlo
8 Z Miroslav Husák TV Odpadlo
8 Z Štefan Lomniczer TV Odpadlo
8 B, 4.A Peter Kučera CvPr Odpadlo
9 B, 4.A Peter Kučera CvPr Odpadlo
4 M Alžbeta Nosková G Pavol Kubinec Betka online/ dá prácu
5 V Viliam Kerekeš G->F Pavol Kubinec
6 2.G Alžbeta Nosková G Zuzana Jankovičová Betka online/ dá prácu
2 M (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
3 U (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomniczer
6 6.T (tv.2) Viliam Kerekeš TV Štefan Lomniczer

>>

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2