1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         10.10.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmena:
Výmena učební:
3.hod. - LAj2 +Hanka vo Voices, EvaD + VoicesAj1 v študovni
4.hod. - H Rj+ZuzkaJ vS, Eva D+ SAj1 v študovni

3.-4.hod. - F+Ivica, KatkaH - projekt v jedalni
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.A (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Daniel Pollák
1 5.P, F, O, Z (Kor,Plav1) Nyall Frye TV Drahoslava Rapantova-korculovanie
2 5.P, F, O, Z (Kor) Nyall Frye TV Drahoslava Rapantová
2 U Alžbeta Kadlečíková SJ Eva Babejová
2 V Marta Soľáková M Jana Šmahovská
3 L (Štud -> V) Anna Cifrová Aj - zmena miestnosti, EvaD +VAj1 v študovni
3 M Katarína Hricová Pr Miroslav Husák Katka zadá prácu
3 Z (Z -> Inf.2) Alžbeta Kadlečíková SJ->Inf Agáta Rarogiewiczová
4 4.H (Štud -> S) Zuzana Jankovičová RJ - výmena miestnosti, EvaD +SAj1 v študovni, ZuzkaJ +H v S
4 8.J Katarína Hricová Ch Lucas Sprouse
4 O Marta Soľáková M Ľubica Joštová Dada M-vedie hodinu
4 Z Nyall Frye Aj Michal Torma
5 F Alžbeta Kadlečíková SJ Dagmara Ľahká
5 U Marta Soľáková M->D Andrea Gálová
6 B (103) Nyall Frye Aj Terézia Hochelová
7 5.P Nyall Frye Aj->VU Ivica Baratková práca na projekte
7 8.J Alžbeta Kadlečíková SJ Ivona Havelková
7 V Marta Soľáková M->Aj Odpadlo skupine Aj1

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Babejová, Eva Jahelková, Ivona Havelková, Jana Šutriepková, Lucas Sprouse, Lucia Bašista Oriešková, Marta Soľáková, Michal Torma, Miroslav Husák, Nyall Frye, Pavol Kubinec, Terézia Hochelová,

Kalendár

22.10 - 23.10.2019
príprava prezentácií KNABCDS
24.10.2019
Halloween PFO
24.10 - 28.10.2019
prezentácie projektov KNABCDS
25.10.2019
stužková HERALDS
29.10.2019
30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019
jesenné prázdniny
00.11.2019
__________NOVEMBER_________
01.11.2019
jesenné prázdniny
04.11.2019
15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019
KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019
DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019
1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
08.11.2019
Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
do 08.11.2019
Olympiáda Sj školské kolo
09.11 - 16.11.2019
projekt PEEP
do 11.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
11.11.2019
1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
do 18.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov KN (+% do eŽK)
19.11.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 9.G + projekt Sj 5.P - pódium, projekt Sj/Nj: 9.G - študovňa
do 19.11.2019
školské kolo Aj olympiády
20.11.2019
Testovanie 5
21.11.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
do 21.11.2019
školské kolo Nj olympiády
22.11.2019
stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov