1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Klub učiteľov informatiky

V klube učiteľov informatiky sú vítaní všetci učitelia informatiky zo ZŠ a SŠ.

Cieľom klubu je umožniť učiteľom informatiky rozširovať si svoje profesionálne obzory (v pedagogickej či informatickej oblasti, ale aj v príbuzných disciplínach). V klube sa venujeme rôznym témam, diskutujeme o aktuálnych problémoch, navzájom sa inšpirujeme a pozývame si aj odborníkov z praxe alebo z vysokých škôl. Stretávame sa vo štvrtok (cca raz za mesiac) vždy o 14:15 hodine na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, ktoré ho aj organizačne zabezpečuje.

Materiál zo stretnutí:

- nájdete vo facebookovej skupine: https://www.facebook.com/groups/itklub/

Kalendár plánovaných stretnutí

Dátum Čas Miesto Téma poznámky
14. 5. 2018 14:15 1sg Neurónové siete
Mgr. Vojtech Bálint, PhD (aj pre študentov)
16. 5. 2018 14:15 1sg Programujeme v Pythone – hardvér
ukážka študentských projektov, workshop - zoznámenie sa s NodeMCU.

Predchádzajúce stretnutia

Dátum Miesto Obsah poznámky
25. 4. 2018 1sg Programujeme v Pythone – III. séria, 2. časť
11. 4. 2018 1sg Programujeme v Pythone – III. séria, 1. časť prihláška:https://goo.gl/forms/tWhep0CYWWSc1pNF3
14. 2. 2018 1sg Workshop – Diskusia o maturitných zadaniach podľa nových cieľových požiadaviek
Ak máte nejaké zadania podľa nových CP vytvorené, môžete ich priniesť do diskusie.
22. 11. 2018 1sg Workshop – Diskusia o maturitných zadaniach podľa nových cieľových požiadaviek
Ak máte nejaké zadania podľa nových CP vytvorené, môžete ich priniesť do diskusie.
25. 10. 2018 1sg Workshop – Diskusia o maturitných zadaniach podľa nových cieľových požiadaviek
Ak máte nejaké zadania podľa nových CP vytvorené, môžete ich priniesť do diskusie.
13. 9. 2018 1sg Workshop - Tvorba maturitných zadaní podľa nových cieľových požiadaviek
Nadviažeme na stretnutie z júna. Účastníci budú tvoriť maturitné zadania podľa nových CP a následne budeme o nich diskutovať. Ak máte nejaké zadania podľa nových CP vytvorené, môžete ich priniesť do diskusie.
7. 6. 2018 1sg Tvorba maturitných zadaní podľa nových cieľových požiadaviek.
Od školského roka 2018/2019 sa menia cieľové požiadavky na maturitné skúšky z informatiky. Druhá úloha zadania je prierezová tak, aby zasahovala aspoň do troch oblastí. Väčšinou pozostáva z riešenia úlohy, ktorá má algoritmický charakter, pomocou rôznych nástrojov informatiky. Mení sa pomer hodnotenia z 50:50 na 70:30. Na stretnutí sa zoznámime s novými cieľovými požiadavkami, budeme diskutovať o dôsledkoch a vytvoríme zadania podľa nových CP.
22. 3. 2018 1sg IT Fitness test - analýza výsledkov minulého ročníka
diskusia a vzájomné inšpirácie, ako a čo zaradať do vyučovanie pre úspešnejšie riešenie testu
1. 3. 2018 1sg Burza nápadov
Vzájomne sa podelíme o rôzne nápady, zaujímavé aktivity na hodiny informatiky a budeme diskutovať o problémoch, ktoré nás trápia v súvislosti s vyučovaním informatiky. Je vhodné, ak si na stretnutie pripravíte nejaký nápad, aktivitu alebo inšpiráciu, ktorú predstavíte účastníkom. Nie je to však podmienkou účasti.
15. 2. 2018 1sg Maturitné zadania z programovania v Pythone
Budeme diskutovať o maturitných zadaniach, ukážeme si rozdiely v zadaniach pre Pascal / Delphi /Lazarus a Python. Budeme riešiť maturitné zadania a následne ich upravovať. Účastníci si môžu priniesť notebook a prípadne ukážku maturitných zadaní.
Peter Kučera
18. 1. 2018 1sg Maturitné zadania z programovania v Pythone
Budeme diskutovať o maturitných zadaniach, ukážeme si rozdiely v zadaniach pre Pascal / Delphi /Lazarus a Python. Budeme riešiť maturitné zadania a následne ich upravovať. Účastníci si môžu priniesť notebook a prípadne ukážku maturitných zadaní.
Peter Kučera
7. 12. 2017 1sg Maturitné zadania z programovania v Pythone
Budeme diskutovať o maturitných zadaniach, ukážeme si rozdiely v zadaniach pre Pascal / Delphi /Lazarus a Python. Budeme riešiť maturitné zadania a následne ich upravovať. Účastníci si môžu priniesť notebook a prípadne ukážku maturitných zadaní.
Peter Kučera
23. 11. 2017 IBM Pošlite svojich učiteľov informatiky do IBM IBM
9. 11. 2017 1sg Maturitné zadania z programovania v Pythone
Budeme diskutovať o maturitných zadaniach, ukážeme si rozdiely v zadaniach pre Pascal / Delphi /Lazarus a Python. Budeme riešiť maturitné zadania a následne ich upravovať. Účastníci si môžu priniesť notebook a prípadne ukážku maturitných zadaní.
Peter Kučera
12. 10. 2017 1sg Kvantové šifrovanie (EU Code Week) Hosť: Doc. Mgr. Mário Ziman, PhD (SAV)
28. 9. 2017 1sg Google - digitálna garáž, zoznámenie sa s online marketingom a dátovou analytikou
Hosť: Peter Jakuš (Google Partners Certified Trainer)
Stretnutie sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Google.
8. 6. 2017 1sg Programujeme v Pythone II. (6/6)
25. 5. 2017 1sg Programujeme v Pythone II. (5/6)
Peter Kučera
4. 5. 2017 1sg Blockchain a bitcoin -
Blockchain nie je bitcoin, je to technológia v jeho pozadí a bitcoin je len jedno z jeho použití. Blockchain je vo svojej podstate distribuovaná databáza chránená šifrovaním tak, aby sa k jej informáciám dostal len ten správny a aby sa v nej navždy uchovali všetky zmeny.
hosť: RNDr. Miron Zelina, CSc.
20. 4. 2017 1sg Burza nápadov
23. 3. 2017 1sg ScratchMaths: Programovanie môže rozvíjať informatické i matematické myslenie
Na seminári sa s účastníkmi podelím o moju skúsenosť z Anglicka, kde som v predchádzajúcich dvoch rokoch vyvíjal vzdelávací obsah pre programovanie v novom predmete Computing pre žiakov 5. a 6. triedy ZŠ. Zamyslím sa aj nad tým, aké implikácie by malo mať programovanie za ZŠ na stredoškolskú informatiku.
prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.
2. 3. 2017 1sg Programujeme v Pythone II. (4/n)
Peter Kučera
22. 2. 2017 - 23. 2. 2017
Školenie Programujeme v Pythone - v Košiciach Peter Kučera
20. 2. 2017 - 21. 2. 2017
Školenie Programujeme v Pythone - v Košiciach Peter Kučera
9. 2. 2017 1sg Programujeme v Pythone II. (3/n)
Peter Kučera
16. 2. 2017 FMFI UK Svet osôb so zdravotným postihnutím
Návšteva Centra podpory študentov so špecifickými potrebami - oboznámenie sa s technológiami, ktoré používajú
doc. RNDr Ľudmila Jašková, PhD.
10. 2. 2017 - 11. 2. 2017 Školenie Programujeme v Pythone - v Nitre Peter Kučera
2. 2. 2017 (štvrtok)
3. 2. 2017 (piatok)
Gymnázium U Libeňského zámku v Prahe Školenie Programujeme v Pythone - v Prahe
Peter Kučera
19. 1. 2017 1sg Svet osôb so zdravotným postihnutím
Vzdelávacie aktivity približujúce svet osôb so zdravotným postihnutím, ktoré môžu učitelia realizovať so žiakmi na hodine informatiky s voľne dostupným softvérom.
doc. RNDr Ľudmila Jašková, PhD.
8. 12. 2016 1sg Programujeme v Pythone II. (2/n)
- pokračovanie kurzu programovania v Pythone (textové súbory)
Peter Kučera
1. 12. 2016 1sg Programujeme v Pythone II. (1/n)
- pokračovanie kurzu programovania v Pythone (textové reťazce, funkcie)
Peter Kučera
24. 11. 2016 14:15 3D printing pre učiteľov
- malé základy veľkého sveta
Ivana Drobná
10. 11. 2016 1sg Hardvér python pre učiteľov
prihlasovanie cez:
Michal Maxián
3. 11. 2016 1sg Korešpondenčný seminár z programovania a olympiáda z informatiky RNDr. Michal Forišek PhD.
20. 10. 2016 1sg Data python pre učiteľov
- Ako získavať, spracovávať a ukladať dáta do databáz.
Tomáš Volný
15. 10. 2016
09:00 - 15:00
1sg Programujeme v Pythone (2/2)
Dvojdňové bezplatné školenie programovania v Pythone pre učiteľov informatiky - k učebnici Programujeme v Pythone.
Peter Kučera
len pre prihlásených záujemcov, termín je už plný
14. 10. 2016
09:00 - 15:00
1sg Programujeme v Pythone (1/2)
Dvojdňové bezplatné školenie programovania v Pythone pre učiteľov informatiky - k učebnici Programujeme v Pythone.
Peter Kučera
len pre prihlásených záujemcov, termín je už plný
6. 10. 2016 1sg burza nápadov
Vzájomne sa podelíme o rôzne nápady, zaujímavé aktivity na hodiny informatiky a budeme diskutovať o problémoch, ktoré nás trápia v súvislosti s vyučovaním informatiky. Je vhodné, ak si na stretnutie pripravíte nejaký nápad, aktivitu alebo inšpiráciu, ktorú predstavíte účastníkom. Nie je to však podmienkou účasti.
30. 9. 2016 1sg Programujeme v Pythone (2/2)
Dvojdňové bezplatné školenie programovania v Pythone pre učiteľov informatiky - k učebnici Programujeme v Pythone.
Peter Kučera
len pre prihlásených záujemcov, termín je už plný
23. 9. 2016 1sg Programujeme v Pythone (1/2)
Dvojdňové bezplatné školenie programovania v Pythone pre učiteľov informatiky - k učebnici Programujeme v Pythone.
Peter Kučera
len pre prihlásených záujemcov, termín je už plný
22. 9. 2016 1sg Predstavenie súťaže PRASK (https://prask.ksp.sk/)
PRASK je súťaž určená pre všetkých základoškolákov, ktorých zaujíma matematika, informatika, chceli by sa naučiť programovať alebo len radi rozmýšľajú a prijímajú výzvy. Zameraná je hlavne pre siedmakov a starších, môžete ju však riešiť aj keď ste v nižšom ročníku. Súťaž je organizovaná študentami informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského a je jednou z mnohých aktivít občianskeho združenia Trojsten.
Najskôr by sme predstavili PRASK aj s konkrétnymi úlohami a ich riešením, ukážeme ako ich pripravujeme a na čo sa zameriavame. Následne budeme diskutovať o tom, či a ako môže byť súťaž zaujímavá a prínosná pre učiteľov, a aké má smerovanie.
Hostia: Michal Anderle, Marián Horňák (FMFI UK BA)
2. 6. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - VII. stretnutie
19. 5. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - VI. stretnutie
28. 4. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - V. stretnutie
14. 4. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - IV. stretnutie
17. 3. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - III. stretnutie
V tomto polroku sme začali vyučovať programovanie v Python-e. Ponúkame Vám sériu stretnutí, kde sa môžu učitelia postupnými krokmi učiť programovať v tomto jazyku. Súbežne Vám predstavíme aj našu metodiku vyučovania programovania v Pythone a účastníkom poskytneme učebné texty, podľa ktorých postupujú naši študenti (doposiaľ sme vyučovali programovanie v Delphi/Lazarus). Tiež sa podelíme so skúsenosťami s vyučovaním a porovnaním programovania v prostredí Delphi/Lazarus. Aktuálne vyučujeme Python aj pre študentov, ktorí minulý rok programovali v prostredí Delphi/Lazarus.
Kurz je určený pre úplnych začiatočníkov v tomto jazyku. Je vhodné si priniesť vlastný notebook, účasť na kurze je bezplatná.
3. 3. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - II. stretnutie
V tomto polroku sme začali vyučovať programovanie v Python-e. Ponúkame Vám sériu stretnutí, kde sa môžu učitelia postupnými krokmi učiť programovať v tomto jazyku. Súbežne Vám predstavíme aj našu metodiku vyučovania programovania v Pythone a účastníkom poskytneme učebné texty, podľa ktorých postupujú naši študenti (doposiaľ sme vyučovali programovanie v Delphi/Lazarus). Tiež sa podelíme so skúsenosťami s vyučovaním a porovnaním programovania v prostredí Delphi/Lazarus. Aktuálne vyučujeme Python aj pre študentov, ktorí minulý rok programovali v prostredí Delphi/Lazarus.
Kurz je určený pre úplnych začiatočníkov v tomto jazyku. Je vhodné si priniesť vlastný notebook, účasť na kurze je bezplatná.
11. 2. 2016 1sg Vyučovanie programovania v jazyku Python pre 1. a 2. ročník SŠ - kurz - I. stretnutie
V tomto polroku sme začali vyučovať programovanie v Python-e. Ponúkame Vám sériu stretnutí, kde sa môžu učitelia postupnými krokmi učiť programovať v tomto jazyku. Súbežne Vám predstavíme aj našu metodiku vyučovania programovania v Pythone a účastníkom poskytneme učebné texty, podľa ktorých postupujú naši študenti (doposiaľ sme vyučovali programovanie v Delphi/Lazarus). Tiež sa podelíme so skúsenosťami s vyučovaním a porovnaním programovania v prostredí Delphi/Lazarus. Aktuálne vyučujeme Python aj pre študentov, ktorí minulý rok programovali v prostredí Delphi/Lazarus.
Kurz je určený pre úplnych začiatočníkov v tomto jazyku. Je vhodné si priniesť vlastný notebook, účasť na kurze je bezplatná.
Mgr. Peter Kučera
5. 11. 2015 1sg Korešpondenčný seminár z programovania a olympiáda z informatiky RNDr. Michal Forišek PhD.
22. 10. 2015 1sg Tvorba testových úloh, databáza úloh na testovanie v projekte eTest z NÚCEM-u PaedDr. Anita Škodáčková,
Mgr. Peter Kučera
15. 10. 2015 1sg Programovanie v jazyku Python RNDr. Andrej Blaho, PhD.
17. 9. 2015 1sg 1. Inovovaný štátny vzdelávací program z informatiky – diskusia, informácie k zmenám a k filozofii, ukážky tematických plánov.
2. Ako hodnotíme študentov na hodinách informatiky?
23. 4. 2015 1sg Scratch Cup
- informácie o súťaži a workshop so zameraním na to, aby žiaci dokázali riešiť úlohy Scratch Cupu
doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
26. 3. 2015 1sg ZRUŠENÉ kvôli nízkemu počtu prihlásených záujemcov
Didaktika vyučovania tematického celku Informačná spoločnosť
(škodlivý softvér, bezpečnosť na Internete a pod.)
- ukážky metód vyučovania a diskusia o nich,
- vzájomná burza nápadov a diskusia (prosím pripravte si nápady, ako to učíte vy)
Mgr. Peter Kučera
19. 2. 2015 1sg Reprezentácie, modely a prehľadávanie stavov Alcuinovských úloh (od klasickej "vlk-koza-kapusta"...; pre 3. stupeň, prípadne v jednoduchšej verzii pre 2.stupeň). RNDr. Dagmar Môťovská
4. 12. 2014 1sg Trénovanie čitateľskej gramotnosti aj na hodinách informatiky Mgr. Peter Kučera
20. 11. 2014 1sg Filozofia internetu Hosť: Ing. František Gyárfáš, PhD.
6. 11. 2014 1sg 1. Rozprávkové príbehy cez prezentácie (2. stupeň ZŠ)
- popis, metodika, ukážky z vyučovania tvorby prezentácií
2. Diskusia a námety k vyučovaniu informatiky na 2. stupni ZŠ.
- vzájomné inšpirovanie sa s aktivitami a metódami vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ. (návštevníci si môžu priniesť aj ukážky vlastných aktivít)
RNDr. Katarína Kresáňová, PhD.
23. 10. 2014 1sg Súťaž Zenit - kategória web-design
- ako sa pripraviť na súťaž, čo sa hodnotí, čo býva obsahom zadania,...
Hosť: Mgr. Stanislav Slačka, Mgr. Tomáš Gieci
14. - 16.10. 2014 1sg Európsky týždeň programovania
Otvorené hodiny programovania viac tu
určené pre širokú verejnosť
16. 10. 2014 1sg Európsky týždeň programovania
Programovanie od prváčika po maturanta viac tu
učitelia informatiky 1sg
určené pre širokú verejnosť
9. 10. 2014 1sg Šifrovacie hry
- predstavenie možnosti využitia šifrovania na rozvoj myslenia na hodinách informatiky aj mimo nich, ukážka šifier a hier pre ZŠ a SŠ, praktické lúštenie šifier
Ing. Ondrej Székely
25. 9. 2014 1sg Tvorba animácii z fotografií.
(metodika, námety a skúsenosti z vyučovania formou tímovej spolupráce).
Mgr. Agáta Rarogiewiczová
11. 9. 2014 1sg Vyhodnotenie a analýza tohtoročného testu IT zručností (eskills) Mgr. Peter Kučera
29. 5. 2013 1sg Seminárne práce na seminároch z programovania - organizácia, požiadavky, skúsenosti, ukážky, hodnotenie. Mgr. Peter Kučera
3. 4. 2013 1sg Etická výchova a informatika - spolupráca dvoch predmetov RNDr. Dagmar Môťovská
20. 3. 2013 1sg Scratch – pracovné listy, skúsenosti z praxe, námety, ... Ľuboš Jaroš
6. 3. 2013 1sg Maturita - tvorba maturitných zadaní. (pokračovanie z minulého stretnutia, prineste si vlastné zadania) Mgr. Peter Kučera
6. 2. 2013 1sg Maturita - tvorba maturitných zadaní, aktuálne informácie. Mgr. Peter Kučera
16. 1. 2013 1sg Námet ako propagovať predmet informatika a prezentovať práce žiakov formou informatickej vernisáže (práce z grafického editora, interaktívne prvky a súťaže). Skúsenosti s už realizovanou vernisážou, reakcie a odozva detí. Mgr. Agáta Rarogiewiczová
5. 12. 2013 1sg Didaktika vyučovania dvojkovej sústavy PaedDr. Ján Žabka
21. 11. 2013 1sg Otvorený softvér na hodinách informatiky prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD., FMFI UK Bratislava
7. 11. 2013 1sg Počítačové modelovanie a simulácie prof. RNDr. Karol Mikula, Dr Sc., STU, Bratislava
24. 10. 2013 1sg Integrované tematické vyučovanie (ITV) a jeho prínos pre vyučovanie informatiky. Mgr. Peter Kučera
17. 10. 2013 1sg Olympiáda v informatike - inštruktáž a príprava na riešenie úloh. RNDr. Michal Forišek PhD.
10. 10. 2013 1sg Súťaž iBobor – práca s prostredím Bobrovo a informácie o úlohách. doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.
26. 9. 2013 SAV - Patrónka - návšteva Stálej výstavy dejín výpočtovej techniky na Slovensku http://www.vystava.sav.sk/
12. 9. 2013 1sg Pripomienky k návrhu nového štátneho vzdelávacieho programu pre informatiku - ISCED 1 a 2
- diskusia k ŠVP
- NÚCEM - predstavenie projektu
- predstavenie vzdelávacieho programu ITExperience
hostia:
doc. PaedDr. Viliam Kratochvíl, PhD., riaditeľ ŠPÚ
RNDr. Andrej Blaho (FMFI UK),
PaedDr. Ľubomír Salanci, PhD. (FMFI UK),
Ing. Mário Jurík, PhD. (ŠPÚ)
PaedDr. Drahoslava Židová, PhD. (NÚCEM)
Ing. Miroslav Drobný (projekt eSlovensko.sk)
6. 6. 2013 1sg - oboznámili sme sa s návrhom učebného plánu a ŠVP ISCED 1 a 2 pre informatiku,
- vyberali sme témy budúcich stretnutí.
Dohodli sme sa, že si do najbližšieho stretnutia podrobne pozrieme návrh ŠVP, aby sme ho mohli pripomienkovať a diskutovať o ňom a tiež si vysvetliť nejasnosti.

Kontakt:
Mgr. Peter Kučera (itklub@1sg.sk)
facebook: https://www.facebook.com/groups/417398988366925/

Dnes sa supluje za:

Agáta Rarogiewiczová, Anna Maňáková, Ivona Havelková, Liliana Matiašková, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Silvia Štěpánková,

Aktuálne počasie na 1sg:

Zdroj: meteo stanica 1sg
Teplota: 0.6 °C
Vlhkosť: 86 %
Tlak: 1025.72 hPa

Kalendár

09.01 - 22.01.2020
záverečné testy HLKNABCDS
23.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2020
vysvedčenie
00.02.2020
__________FEBRUÁR__________
03.02.2020
polročné prázdniny
05.02.2020
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
09.02 - 14.02.2020
lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020
jarné prázdniny