1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Klub učiteľov informatiky

Vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR v programovaní a v metodike vyučovania programovania v jazyku Python

Projekt podporili Nadácia Eset a Nadácia Orange.
Zrealizované školenia pre učiteľov informatiky v rôznych regiónoch SR:

1. - 2. 12. 2017 - Žilina
23. - 24. 2. 2018 - Nitra
5. - 6. 3. 2018 - Košice
7. - 8. 3. 2018 - Košice
23. - 24. 3. 2018 - Žilina
13. - 14. 4. 2018 - Zvolen
27. - 28. 4. 2018 - Žilina
25. - 26. 5. 2018 - Košice

Cieľom projektu bolo vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ a SŠ o metodike vyučovania programovania v jazyku Python, základoch programovania v jazyku Python a metodike a didaktických postupoch prípravy študentov na maturitu z informatiky. Klubu učiteľov informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave sa v projekte podarilo splniť stanovené ciele. Zrealizoval 8 dvojdňových školení v rozsahu 12 vyučovacích hodín pre učiteľov informatiky v regionálnom školstve v rôznych častiach SR. Účasť na školení bola pre učiteľov bezplatná. Školenia absolvovalo 147 učiteľov. Jazyk Python, ale aj ich metodika sa stretli s pozitívnou odozvou u učiteľov. Väčšina učiteľov plánuje získané poznatky a námety uviesť do praxe a učiť žiakov jazyk Python. Vďaka projektu sa podarilo na niektorých školách inovovať obsah vzdelávania predmetu informatika a niektoré školy túto inováciu plánujú v najbližšom období. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a ubytovacie náklady lektora.

Kontakt:
Mgr. Peter Kučera (itklub@1sg.sk)
facebook: https://www.facebook.com/groups/417398988366925/

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)