1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Klub učiteľov informatiky

Vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR v programovaní a v metodike vyučovania programovania v jazyku Python

Projekt podporili Nadácia Eset a Nadácia Orange.
Zrealizované školenia pre učiteľov informatiky v rôznych regiónoch SR:

1. - 2. 12. 2017 - Žilina
23. - 24. 2. 2018 - Nitra
5. - 6. 3. 2018 - Košice
7. - 8. 3. 2018 - Košice
23. - 24. 3. 2018 - Žilina
13. - 14. 4. 2018 - Zvolen
27. - 28. 4. 2018 - Žilina
25. - 26. 5. 2018 - Košice

Cieľom projektu bolo vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ a SŠ o metodike vyučovania programovania v jazyku Python, základoch programovania v jazyku Python a metodike a didaktických postupoch prípravy študentov na maturitu z informatiky. Klubu učiteľov informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave sa v projekte podarilo splniť stanovené ciele. Zrealizoval 8 dvojdňových školení v rozsahu 12 vyučovacích hodín pre učiteľov informatiky v regionálnom školstve v rôznych častiach SR. Účasť na školení bola pre učiteľov bezplatná. Školenia absolvovalo 147 učiteľov. Jazyk Python, ale aj ich metodika sa stretli s pozitívnou odozvou u učiteľov. Väčšina učiteľov plánuje získané poznatky a námety uviesť do praxe a učiť žiakov jazyk Python. Vďaka projektu sa podarilo na niektorých školách inovovať obsah vzdelávania predmetu informatika a niektoré školy túto inováciu plánujú v najbližšom období. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a ubytovacie náklady lektora.

Kontakt:
Mgr. Peter Kučera (itklub@1sg.sk)
facebook: https://www.facebook.com/groups/417398988366925/

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

16.09.2019
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)