1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Klub učiteľov informatiky

Vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR v programovaní a v metodike vyučovania programovania v jazyku Python

Projekt podporili Nadácia Eset a Nadácia Orange.
Zrealizované školenia pre učiteľov informatiky v rôznych regiónoch SR:

1. - 2. 12. 2017 - Žilina
23. - 24. 2. 2018 - Nitra
5. - 6. 3. 2018 - Košice
7. - 8. 3. 2018 - Košice
23. - 24. 3. 2018 - Žilina
13. - 14. 4. 2018 - Zvolen
27. - 28. 4. 2018 - Žilina
25. - 26. 5. 2018 - Košice

Cieľom projektu bolo vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ a SŠ o metodike vyučovania programovania v jazyku Python, základoch programovania v jazyku Python a metodike a didaktických postupoch prípravy študentov na maturitu z informatiky. Klubu učiteľov informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave sa v projekte podarilo splniť stanovené ciele. Zrealizoval 8 dvojdňových školení v rozsahu 12 vyučovacích hodín pre učiteľov informatiky v regionálnom školstve v rôznych častiach SR. Účasť na školení bola pre učiteľov bezplatná. Školenia absolvovalo 147 učiteľov. Jazyk Python, ale aj ich metodika sa stretli s pozitívnou odozvou u učiteľov. Väčšina učiteľov plánuje získané poznatky a námety uviesť do praxe a učiť žiakov jazyk Python. Vďaka projektu sa podarilo na niektorých školách inovovať obsah vzdelávania predmetu informatika a niektoré školy túto inováciu plánujú v najbližšom období. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a ubytovacie náklady lektora.

Kontakt:
Mgr. Peter Kučera (itklub@1sg.sk)
facebook: https://www.facebook.com/groups/417398988366925/

Dnes sa supluje za:

Agáta Rarogiewiczová, Anna Maňáková, Ivona Havelková, Liliana Matiašková, Lucia Hitzingerová, Marta Soľáková, Silvia Štěpánková,

Aktuálne počasie na 1sg:

Zdroj: meteo stanica 1sg
Teplota: 0.6 °C
Vlhkosť: 86 %
Tlak: 1025.93 hPa

Kalendár

09.01 - 22.01.2020
záverečné testy HLKNABCDS
23.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2020
vysvedčenie
00.02.2020
__________FEBRUÁR__________
03.02.2020
polročné prázdniny
05.02.2020
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
09.02 - 14.02.2020
lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020
jarné prázdniny