1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Témy projektov

Každý projekt je študentskou prácou a je zverejnený v pôvodnom stave (bez dodatočných opráv a úprav - hneď po odovzdaní práce konzultantovi). V zverejnej podobe projektu sa môžu nachádzať aj chyby (rôzneho charakteru, napr. aj nefunkčné časti projektovej stránky).

Kritéria pre vyhľadávanie projektov
ročník trieda obdobie predmet  

POZOR, AUTO!
Heralds, 6. ročník, november 2017

Alkohol za volantom
predmety: biológia , chémia
autori: Dominika Martinovičová , Adriana Nováková , Lucia Krištofíková , Sibylla Ivanicsová
konzultanti: Daniel Pollák, Eva Jahelková

Autonómne autá
predmety: fyzika , informatika
autori: Henrich Hegedüš , Adam Novoroľník , Tomáš Plančák
konzultanti: Peter Kučera, Pavol Kubinec

Cudzinec v Bratislave
predmety: anglický jazyk , matematika , nemecký jazyk
autori: Filip Holba , Oliver Sedláček , Samuel Eoin Peško
konzultanti: Terézia Hochelová, Daniela Lahvičková, Ján Žabka

Dôsledok dopravy na enviroment
predmety: chémia , geografia , občianska náuka
autori: Linda Melicherčíková , Patrick Melioris , Silvia Opaterná , Michal Rečlo
konzultanti: Eva Jahelková, Andrea Gálová, Viliam Kerekeš

Logistika áut a ich predaj
predmety: fyzika , geografia , matematika
autori: Michal Kajan , Filip Chochol , Viktor Trandžík
konzultanti: Pavol Kubinec, Viliam Kerekeš, Ján Žabka

Slovensko - folklór mnohých tvárí
predmety: fyzika , občianska náuka , umenie a kultúra
autori: Lucia Lichvárová , Michaela Meliorisová , Marek Olejník , Beáta Stručková
konzultanti: Ivica Baratková, Andrea Gálová, Pavol Kubinec

BOD ZLOMU
Knights, 5. ročník, november 2017

Diverzita na Slovensku
predmety: dejepis , slovenský jazyk a literatúra
autori: Alena Mokráňová , Emma Stowasserová , Sarah Kružliaková
konzultanti: Barbora Ulrichová, Viera Chytilová

Moderná vojna
predmety: dejepis , fyzika , informatika
autori: Daniel Lihotský , Adam Hurajt , Matej Šembera
konzultanti: Barbora Ulrichová, Dana Jančinová, Agáta Rarogiewiczová

Mor
predmety: biológia , dejepis , slovenský jazyk a literatúra
autori: Adam Červenka , Samuel Husárik , Martin Oravkin , Nina Lembaková
konzultanti: Barbora Ulrichová, Viera Chytilová, Daniel Pollák

Stolný tenis
predmety: fyzika , matematika
autori: Tomáš Benko , Filip Džuppa , Gregor Železník , Roman Jančovič
konzultanti: Dana Jančinová, Jana Šmahovská

Vesmírny program
predmety: dejepis , fyzika
autori: Robert Matzenauer , Viktor Adamec , Alex Zdenek Malina
konzultanti: Dana Jančinová, Barbora Ulrichová

Záťaž a regenerácia pri športe
predmety: chémia , fyzika
autori: Adam Kerekeš , Václav Klein , Roman Achimský
konzultanti: Daniel Pollák, Eva Jahelková


Legends, 6. ročník, november 2017

Futbal
predmety: biológia , fyzika , matematika
autori: Samuel Mészáros , Matúš Ondriš , Maximilián Ostrihoň
konzultanti: Daniel Pollák, Dana Jančinová, Jana Šmahovská

Klimatické zmeny
predmety: biológia , fyzika , geografia
autori: Denis Yurchenko , Stanislav Kemeň , Samuel Linczényi
konzultanti: Viliam Kerekeš, Dana Jančinová, Daniel Pollák

Manipulácia
predmety: dejepis , občianska náuka , slovenský jazyk a literatúra
autori: Tereza Brozmannová , Jakub Linczényi , Lenka Porubčanová
konzultanti: Viera Chytilová, Andrea Gálová, Barbora Ulrichová

Odevný priemysel
predmety: dejepis , občianska náuka
autori: Martina Bajteková , Ema Töröková , Tereza Zemanová
konzultanti: Barbora Ulrichová, Andrea Gálová

Odpad
predmety: biológia , chémia , geografia
autori: Timotej Džugas , Jakub Macák , Adam Daniel Nikodým , Lukáš Zušťák
konzultanti: Eva Jahelková, Viliam Kerekeš, Daniel Pollák

Sme iní ako naši rodičia?
predmety: biológia , občianska náuka , seminár zo psychológie , slovenský jazyk a literatúra
autori: Oliver Murcko , Andrej Samuel Zachar
konzultanti: Andrea Gálová, Viera Chytilová, Magdaléna Pešková, Daniel Pollák

Smrdíme Vám?
predmety: biológia , chémia , slovenský jazyk a literatúra
autori: Ema Dobiašová , Anna Hívešová , Olívia Kreutzová , Frederika Malichová
konzultanti: Daniel Pollák, Viera Chytilová, Eva Jahelková

ČO (NE)POTREBUJEME
Narrators, 5. ročník, november 2017

Doprava
predmety: anglický jazyk , fyzika , geografia
autori: Oliver Dobos , Ján Klimek , David Ondečko , Tomáš Vanko
konzultanti: Pavol Kubinec, Viliam Kerekeš, Michal Torma

O káve pri káve
predmety: chémia , dejepis , geografia , matematika
autori: Nina Gabrižová , Roderika Anna Major , Emma Mateovičová , Lenka Žembová
konzultanti: Barbora Ulrichová, Eva Jahelková, Viliam Kerekeš, Ján Žabka

Potrebujeme šport?
predmety: biológia , chémia , matematika
autori: Richard Hlasný , Libor Kollár , Martin Kollár , Andrej Makeľ , Mojmír Petras
konzultanti: Daniel Pollák, Eva Jahelková, Ján Žabka

Technológie
predmety: fyzika , informatika , slovenský jazyk a literatúra
autori: Martin Baumgartner , Ondrej Dobiš , Viet Lam Duc , Michal Tomášik
konzultanti: Peter Kučera, Terézia Hochelová, Pavol Kubinec

Trendy vo výžive
predmety: biológia , chémia , slovenský jazyk a literatúra
autori: Alexandra Eštoková , Ivana Pavlová , Filip Pintér , Ivana Starcová , Martin Staroň
konzultanti: Eva Jahelková, Terézia Hochelová, Daniel Pollák

Zviera ťa viera?
predmety: dejepis , geografia , umenie a kultúra
autori: Emma Huňorová , Nina Planá , Eva Štefanová
konzultanti: Barbora Ulrichová, Ivica Baratková, Viliam Kerekeš

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
do 22.11.2021
školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa