1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Crickets

ročník: tretí
rok nástupu: 2019
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Ivona Havelková
zastupujúci triedny: Ján Žabka

priezvisko meno variabilný symbol
pre platby
poznámka
1. Bezecný Sebastián 46718
2. Dermek Maximilián 46702
3. Džuppa Patrik 46703
4. Fanev Viktor 46704
5. Gablas Maroš 46723
6. Grobár Richard 46705
7. Hammer Nikita 46706
8. Husarčík Dominik 46720
9. Karovičová Katarína 46722
10. Kotianová Frederika Sofia 46707
11. Mattonová Sofia 46709
12. Matzenauer Oliver 46727
13. Obetko Tomáš 46719
14. Privitšová Nikol 46726
15. Sameliaková Klára 46711
16. Sedlačková Katarína 46725
17. Seman Samuel 46712
18. Skoček Oliver 46721
19. Vašečka Oliver 46714
20. Vyrúbal Tomáš 46715
21. Zelenay Adrian Andrej 46716
22. Žofčáková Ema 46728
23. Žúži Sebastián 46717
24. Tesař Tomáš 46713v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)