1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ants

ročník: štvrtý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Joshua Ruggiero

priezvisko meno variabilný symbol
pre platby
poznámka
1. Barca Boris Samuel 36530
2. Bečvarov Adam 36501
3. Braniša Leonard 36531
4. Burzová Ema 36532
5. Dangl Oliver 36529
6. Herbecová Laura 36503
7. Hitzinger Branislav 36515
8. Hílková Katarína 36534
9. Holič Tomáš 36521
10. Horský Samuel 36527
11. Kočan Gregor 36516
12. Konečný Matej 36505
13. Kostúr Samuel 36506
14. Lešová Laura Isabel 36508
15. Lipka Lukáš 36518
16. Mohňanský Leonard 36509
17. Moncmanová Júlia 36510
18. Navarčik Tomáš 36520
19. Novák Samuel 36512
20. Ondriš Michal 36525
21. Ormandy David 36517
22. Sekulová Emma 36514
23. Sloboda Maximilián 36522
24. Točková Barbora 36526
25. Trnka Ondrej 36523
26. Valentová Rebecca 36535
27. Viszt Laura 36524

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)