1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ants

ročník: druhý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Jozef Marek

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Barca Boris Samuel bbarca (zavináč) 1sg.sk
2. Bečvarov Adam abacvarov (zavinac) 1sg.sk
3. Braniša Leonard lbranisa (zavináč) 1sg.sk
4. Burzová Ema eburzova (zavináč) 1sg.sk v zahraničí
5. Dangl Oliver odangl (zavináč) 1sg.sk
6. Herbecová Laura lherbecova (zavinac) 1sg.sk
7. Hílková Katarína kneumannova (zavináč) 1sg.sk
8. Hitzinger Branislav bhitzinger (zavinac) 1sg.sk
9. Holič Tomáš tholic (zavináč) 1sg.sk v zahraničí
10. Horský Samuel shorsky (zavináč) 1sg.sk v zahraničí
11. Kočan Gregor gkocan (zavinac) 1sg.sk
12. Konečný Matej mkonecny (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
13. Kostúr Samuel skostur (zavinac) 1sg.sk
14. Lešová Laura Isabel lleskova (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
15. Lipka Lukáš llipka (zavinac) 1sg.sk
16. Moncmanová Júlia jmoncmanova (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
17. Navarčik Tomáš tnavarcik (zavináč) 1sg.sk
18. Ondriš Michal amondris (zavináč) 1sg.sk
19. Sekulová Emma Esekulova (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
20. Sloboda Maximilián msloboda (zavináč) 1sg.sk
21. Točková Barbora btockova (zavináč) 1sg.sk
22. Trnka Ondrej otrnka (zavináč) 1sg.sk
23. Valentová Rebecca rvalentova (zavináč) 1sg.sk
24. Viszt Laura lviszt (zavináč) 1sg.sk v zahraničí
25. Mohňanský Leonard lmohnansky (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
26. Novák Samuel snovak (zavinac) 1sg.sk v zahraničí
27. Ormandy David dormandy (zavinac) 1sg.sk v zahraničí

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

16.09.2019
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019
voľby hovorcov tried
od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)