1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ants foto

ročník: prvý
rok nástupu: 2018
štúdium: štvoročné gymnázium
triedny: Eva Jahelková
zastupujúci triedny: Pavol Kubinec

priezvisko meno e-mail www poznámka
1. Barca Boris Samuel bbarca (zavináč) 1sg.sk
2. Bečvarov Adam abacvarov (zavinac) 1sg.sk
3. Braniša Leonard lbranisa (zavináč) 1sg.sk
4. Burzová Ema eburzova (zavináč) 1sg.sk
5. Čižmáriková Marína mcizmarikova (zavináč) 1sg.sk
6. Dangl Oliver odangl (zavináč) 1sg.sk
7. Herbecová Laura lherbecova (zavinac) 1sg.sk
8. Hitzinger Branislav bhitzinger (zavinac) 1sg.sk
9. Hílková Katarína kneumannova (zavináč) 1sg.sk
10. Holič Tomáš tholic (zavináč) 1sg.sk
11. Horský Samuel shorsky (zavináč) 1sg.sk
12. Kočan Gregor gkocan (zavinac) 1sg.sk
13. Konečný Matej mkonecny (zavinac) 1sg.sk
14. Kostúr Samuel skostur (zavinac) 1sg.sk
15. Lešová Laura Isabel lleskova (zavinac) 1sg.sk
16. Lipka Lukáš llipka (zavinac) 1sg.sk
17. Moncmanová Júlia jmoncmanova (zavinac) 1sg.sk
18. Navarčik Tomáš tnavarcik (zavináč) 1sg.sk
19. Novák Samuel snovak (zavinac) 1sg.sk
20. Ondriš Michal amondris (zavináč) 1sg.sk
21. Ormandy David dormandy (zavinac) 1sg.sk
22. Sekulová Emma Esekulova (zavinac) 1sg.sk
23. Sloboda Maximilián msloboda (zavináč) 1sg.sk
24. Točková Barbora btockova (zavináč) 1sg.sk
25. Trnka Ondrej otrnka (zavináč) 1sg.sk
26. Valentová Rebecca rvalentova (zavináč) 1sg.sk
27. Viszt Laura lviszt (zavináč) 1sg.sk
28. Mohňanský Leonard lmohnansky (zavinac) 1sg.sk v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Ivica Baratková,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

09.01 - 22.01.2019
záverečné testy EIHLKNAB
23.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt