1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Upgrades

ročník: šiesty
rok nástupu: 2016
štúdium: osemročné gymnázium
triedny: Jana Šutriepková
zastupujúci triedny: Ivica Baratková

priezvisko meno variabilný symbol
pre platby
poznámka
1. Bahnová Karolína 38529
2. Balážová Nina 38501v zahraničí
3. Beňo Gabriel 38502
4. Bikár Boris 38503
5. Brázda David 38504
6. Brodňan Michal 38505v zahraničí
7. Celušák Adam Martin 38506
8. Csontos Viktor 38507
9. Drahošová Silvie 38530
10. Fillo Jakub 38508
11. Getliková Júlia 38509
12. Halászová Petra 38510v zahraničí
13. Herdová Alexandra 38511
14. Chorváth Matej Richard 38512
15. Kopas Krištof 38513
16. Krajňák Matej 38514
17. Krommelová Laura 38515
18. Lanczová Lucia 38516
19. Masaryk Andy 38518
20. Mihálová Michaela 38519
21. Mišenka Dodi 38531
22. Omelka Alex 38520
23. Přibáň Richard Daniel 38521
24. Sojáková Nina 38522
25. Streharski Viktor 38523
26. Szárazová Alica 38524
27. Trapezanlidis Theofil 38525v zahraničí
28. Weissová Stella Margaréta 38528v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)