1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Keepers

ročník: prvý
rok nástupu: 2021
štúdium: osemročné gymnázium
triedny: Miroslav Husák
zastupujúci triedny: Michal Torma

priezvisko meno variabilný symbol
pre platby
poznámka
1. Bassadin Lara 47501
2. Červený Timon 47502
3. Čopan Alex 47503
4. Dubovská Tatiana 47504
5. Färber Jakub 47505
6. Filipová Lea 47506
7. Gáliková Stela 47507
8. Hanus Alexander 47508
9. Hudecová Lenka 47509
10. Kaliská Barbora 47510
11. Klukon Patrik 47511
12. Kollár Boris 47512
13. Kubiš Matej 47513
14. Kubišová Simona 47514
15. Ličko Erik 47515
16. Lichvár Oliver 47516
17. Malík Michal 47517
18. Mikuš Samuel 47518
19. Nemčický Filip 47519
20. Ondečko Filip 47520
21. Oparty Adam 47521
22. Pancotti Laura 47522
23. Rebej Martin 47523
24. Rodriguez Laura 47524
25. Schweizer Carla 47525
26. Skirka Matej 47526
27. Šmálová Zoja 47527
28. Točeková Nela 47528

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)