1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Ideas

ročník: druhý
rok nástupu: 2020
štúdium: SZŠ
triedny: Anna Maňáková
zastupujúci triedny: Sandra Mandáková

priezvisko meno variabilný symbol
pre platby
poznámka
1. Augustín Saya 47301
2. Bakoš Michal 47302
3. Bednáriková Alica 47303
4. Brúder Levi 47304
5. Filipoiu Samuel 47305
6. Horáková Daniela 47323
7. Horváth Maximilián 47306
8. Hrehovčík Leonard 47307
9. Hrehovčíková Eliška 47308
10. Kačaljak Krištof 47322
11. Kaliská Katarína 47309
12. Kišš Oliver 47310
13. Lempeľ Michal 47311
14. Minárčiný Karolína 47312
15. Mušáková Patrícia 47313
16. Nagy Bruno 47314
17. Patiová Katarína 47315
18. Škultétyová Agáta 47321
19. Šulík Ján 47316
20. Vajdová Anita 47317
21. Vanko Tomáš 47318
22. Vavrák Florián 47319
23. Villacis Viktória 47320v zahraničí

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Nosková, Anna Cifrová, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Ewa Marková, Jana Šmahovská, Marta Soľáková, Michal Torma, Pavol Cesnak, Petra Knox, Viera Chytilová,

Kalendár

21.10 - 22.10.2021
príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021
prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021
Halloween
28.10 - 29.10.2021
jesenné prázdniny
do 30.10.2021
prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021
__________NOVEMBER__________
02.11.2021
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021
1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
do 05.11.2021
Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
05.11.2021
SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
08.11.2021
1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
do 08.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
09.11.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
09.11 - 11.11.2021
PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
10.11.2021
DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021
stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021
odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021
školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)