1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

.riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
Mgr. Eva Jahelková
ejahelkova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v U
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v L
VS:283
5. Kristína Bieliková kbielikova (zavináč) 1sg.sk
VS:345
6. Mgr. Zuzana Brezovská zbrezovska (zavináč) 1sg.sk podtriedna v L
VS:299
7. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
8. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v D
VS:014
9. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
10. Mgr. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk triedna v H
VS:007
11. Bc. Michal Fedič mfedic (zavináč) 1sg.sk podtriedny v F
VS:325
12. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v G
VS:010
14. Bc. Michael Hanzalík mhanzalik (zavináč) 1sg.sk
VS:342
15. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v C
VS:011
16. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v HW
VS:306
17. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v Z
VS:248
18. Martina Holasová mholasova (zavináč) 1sg.sk
VS:336
19. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v F
VS:208
20. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda podtriedna v T
VS:045
21. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v K
VS:044
22. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
23. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
24. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v N
VS:016
25. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v D
VS:042
26. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk
VS:309
27. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
28. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova
VS:018
29. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
30. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v G
VS:020
31. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika
VS:021
32. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v J
VS:053
33. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
34. Dorota Lasabová dlasabova (zavináč) 1sg.sk
VS:326
35. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:321
36. Mgr. Štefan Lomniczer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v S
VS:026
37. Mgr. Sandra Mandáková DIS. art. smandakova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v I
VS:324
38. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v I
VS:278
39. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v J
VS:027
40. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:029
41. Mgr. Liliana Matiašková lorsulova (zavináč) 1sg.sk
VS:308
42. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
43. Mgr. Orsolya Mészárosová omeszarosova (zavináč) 1sg.sk
VS:344
44. Mgr. Dominika Mihálová dmihalova (zavináč) 1sg.sk
VS:343
45. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
46. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v T
VS:295
47. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v W
VS:294
48. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
49. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
50. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v V
VS:032
51. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v P
VS:250
52. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v P
VS:263
53. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika triedna v S
VS:253
54. Lucia Regulyová lregulyova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v O
VS:346
55. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk podtriedny v AB
VS:226
56. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
57. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika
VS:035
58. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
59. Mgr. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk
VS:322
60. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v K
VS:288
61. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
62. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
63. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v E
VS:265
64. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
65. Mgr. Mária Šibalová
VS:334
66. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v Z
VS:043
67. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
68. Mgr. Lucia Štofirová lstofirova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v E
VS:284
69. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia triedna v U
VS:057
70. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedny v C
VS:040
71. Mgr. Barbora Žabková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
72. Mgr. Dagmara Ľahká dlahka (zavináč) 1sg.sk podtriedna v V
VS:339

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
21.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06 - 23.06.2022
kvalifikačné expedície DofE
21.06 - 24.06.2022
projektové hodiny UGVJMZ
22.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED1