1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

riaditeľka školy
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v C
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v T
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v D
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:283
5. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk
VS:317
6. Martin Brezáni mbrezani (zavináč) 1sg.sk
VS:313
7. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
8. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v K
VS:014
9. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk triedna v A
VS:006
10. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:007
11. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
12. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v E
VS:010
13. Mgr. Magdaléna Gemerová mkrchlikova(zavinač)1sg.sk etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
VS:240
14. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v R
VS:011
15. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v A
VS:306
16. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
17. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v B
VS:208
18. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda podtriedna v G
VS:045
19. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
20. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia podtriedna v FR
VS:033
21. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
22. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v SB
VS:016
23. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v S
VS:042
24. Mgr. Alžbeta Kadlečíková azdarilekova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v J
VS:309
25. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
26. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
27. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v N
VS:020
28. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v HI
VS:021
29. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
30. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v V
VS:310
31. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v E
VS:023
32. Bc. Magdaléna Lederleitnerova mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk
VS:321
33. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v L
VS:026
34. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
35. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova
VS:027
36. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:029
37. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
38. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
39. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
40. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
41. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v O
VS:308
42. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
43. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
44. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
45. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
46. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v D
VS:250
47. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova
VS:263
48. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika podtriedna v M
VS:253
49. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
50. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
51. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika
VS:035
52. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk
VS:315
53. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v U
VS:288
54. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v F
VS:252
55. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:297
56. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v P
VS:265
57. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
58. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v C
VS:043
59. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
60. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
61. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika triedny v I
VS:040

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed v pondelok

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:
Polievka 2:
7.
8.

Kalendár