1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v O
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:283
5. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Martina Bodišová
VS:336
7. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
8. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v K
VS:014
9. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
10. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v C
VS:007
11. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
12. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v E
VS:010
14. Mgr. Magdaléna Gemerová mkrchlikova(zavinač)1sg.sk etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
VS:240
15. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v I
VS:011
16. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v G
VS:306
17. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
18. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda podtriedna v J
VS:208
19. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
20. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
21. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
22. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
23. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v V
VS:016
24. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v S
VS:042
25. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk triedna v Z
VS:309
26. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
27. Monika Kakasová mkakasova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v P
VS:333
28. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
29. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
30. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v A
VS:020
31. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
32. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
33. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
34. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
35. Bc. Magdaléna Lederleitnerova mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v W
VS:321
36. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v N
VS:026
37. Mária Májeková externá
VS:334
38. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
39. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v E
VS:027
40. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
41. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
42. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
43. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
44. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
45. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
46. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
47. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
48. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
49. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
50. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v D
VS:250
51. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v L
VS:263
52. Martin Rarogiewicz
VS:335
53. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika podtriedna v Z
VS:253
54. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
55. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
56. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v U
VS:035
57. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
58. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:322
59. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v D
VS:288
60. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
61. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
62. Mgr. Jaroslav Výbošťok
VS:337
63. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v P
VS:265
64. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
65. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v C
VS:043
66. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
67. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
68. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
69. Zuzana Šťastná zstatstna (zavináč) 1sg.sk
VS:338
70. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika triedny v I
VS:040

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Anna Cifrová, Lukáš Petrík, Terézia Hochelová, Viera Dršková,

Obed v pondelok

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 27.05.2019
maturity 2. termín
od 28.05.2019
záverečné testy – KNAB
31.05.2019
Deň detí - ISCED2
00.06.2019
__________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019
záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019
2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1