1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

.riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v D
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v E
VS:283
5. Mgr. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Martina Bodišová mbodisova (zavináč) 1sg.sk
VS:336
7. Mgr. Zuzana Brezovská zkochanova (zavináč) 1sg.sk
VS:299
8. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
9. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v D
VS:014
10. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
11. Mgr. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk triedna v H
VS:007
12. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
13. Michal Fedič mfedic (zavináč) 1sg.sk podtriedny v F
VS:325
14. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
15. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v G
VS:010
16. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v C
VS:011
17. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v O
VS:306
18. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
19. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v F
VS:208
20. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
21. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
22. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
23. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
24. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v N
VS:016
25. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v U
VS:042
26. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk
VS:309
27. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
28. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
29. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
30. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v G
VS:020
31. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v A
VS:021
32. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra
VS:053
33. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
34. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
35. Dorota Lasabová dlasabova (zavináč) 1sg.sk
VS:326
36. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v W
VS:321
37. Mgr. Štefan Lomniczer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova
VS:026
38. Sandra Mandáková smandakova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v I
VS:324
39. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:278
40. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v S
VS:027
41. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v C
VS:029
42. Mgr. Liliana Matiašková lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
43. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
44. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
45. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v T
VS:295
46. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v TZ
VS:294
47. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
48. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
49. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
50. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova podtriedny v B
VS:032
51. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v P
VS:250
52. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v P
VS:263
53. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika triedna v S
VS:253
54. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
55. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
56. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v H
VS:035
57. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
58. Mgr. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk
VS:322
59. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v J
VS:288
60. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
61. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
62. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v E
VS:265
63. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
64. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v Z
VS:043
65. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
66. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
67. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia triedna v U
VS:057
68. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedny v K
VS:040
69. Mgr. Dagmara Ľahká dlahka (zavináč) 1sg.sk podtriedna v V
VS:339

Dnes sa supluje za:

Drahoslava Rapantová, Jana Šutriepková, Pavol Cesnak,

Kalendár

28.09.2020
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK, školenie TEAMS ISCED 1
do 30.09.2020
triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020
__________OKTÓBER__________
05.10 - 09.10.2020
konferencia Empathy
05.10.2020
15.00 MZ 1.stupeň
do 09.10.2020
1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 09.10.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
12.10.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020
CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N
26.10 - 28.10.2020
prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020
Halloween T,H