1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v O
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:283
5. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Martina Bodišová
VS:336
7. Martin Brezáni mbrezani (zavináč) 1sg.sk
VS:313
8. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
9. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v K
VS:014
10. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
11. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v C
VS:007
12. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v E
VS:010
14. Mgr. Magdaléna Gemerová mkrchlikova(zavinač)1sg.sk etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
VS:240
15. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v I
VS:011
16. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v G
VS:306
17. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
18. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda podtriedna v J
VS:208
19. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
20. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
21. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
22. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
23. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v V
VS:016
24. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v S
VS:042
25. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk triedna v Z
VS:309
26. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
27. Monika Kakasová mkakasova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v P
VS:333
28. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
29. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
30. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v A
VS:020
31. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
32. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
33. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
34. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
35. Bc. Magdaléna Lederleitnerova mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v W
VS:321
36. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v N
VS:026
37. Mária Májeková externá
VS:334
38. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
39. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v E
VS:027
40. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
41. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
42. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
43. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
44. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
45. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
46. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
47. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
48. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
49. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
50. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v D
VS:250
51. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v L
VS:263
52. Martin Rarogiewicz
VS:335
53. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika podtriedna v Z
VS:253
54. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
55. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
56. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v U
VS:035
57. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
58. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:322
59. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v D
VS:288
60. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
61. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
62. Mgr. Jaroslav Výbošťok
VS:337
63. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v P
VS:265
64. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
65. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v C
VS:043
66. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
67. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
68. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
69. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika triedny v I
VS:040

Dnes sa supluje za:

Ivica Baratková, Jana Šmahovská, Magdaléna Lederleitnerová, Štefan Lomnitzer, Ľubica Joštová,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

21.03.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 22.03.2019
1. priebežné testy – EIHLKNAB
25.03.2019
15.00 MZ 1.stupeň
26.03.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 4.E,I,3.H,L,2.K,N,1.A,B,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,U,S + projekt Sj: M, S, AJ: Z, 8.G – študovňa
27.03.2019
Mladý novinár ISCED 3 - kvinta, sexta
29.03.2019
školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 31.03.2019
Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
00.04.2019
__________APRÍL____________
03.04.2019
Testovanie 9 – 9.C, 9.D, S
06.04 - 13.04.2019
ITP Praha
od 08.04.2019
záverečné testy EI
08.04.2019
Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
09.04.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 5.O,V + projekt Aj: 5.O, V
09.04 - 12.04.2019
maturitné písomky – náhradný termín
11.04.2019
1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.04.2019
15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
15.04.2019
1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
16.04.2019
Testovanie 9 – náhradný termín
18.04 - 23.04.2019
veľkonočné prázdniny
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt