1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

.riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
Mgr. Eva Jahelková
ejahelkova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v U
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v L
VS:283
5. Mgr. Zuzana Brezovská zbrezovska (zavináč) 1sg.sk podtriedna v L
VS:299
6. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
7. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v D
VS:014
8. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
9. Mgr. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk triedna v H
VS:007
10. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:251
11. Bc. Michal Fedič mfedic (zavináč) 1sg.sk podtriedny v F
VS:325
12. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v G
VS:010
14. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v C
VS:011
15. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v H
VS:306
16. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v Z
VS:248
17. Martina Holasová mbodisova (zavináč) 1sg.sk
VS:336
18. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v F
VS:208
19. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda podtriedna v T
VS:045
20. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v K
VS:044
21. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
22. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
23. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v N
VS:016
24. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v D
VS:042
25. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk
VS:309
26. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
27. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova podtriedny v W
VS:018
28. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
29. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v G
VS:020
30. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika
VS:021
31. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v J
VS:053
32. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
33. Dorota Lasabová dlasabova (zavináč) 1sg.sk
VS:326
34. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:321
35. Mgr. Štefan Lomniczer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v S
VS:026
36. Mgr. Sandra Mandáková DIS. art. smandakova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v I
VS:324
37. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v I
VS:278
38. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v J
VS:027
39. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:029
40. Mgr. Liliana Matiašková lorsulova (zavináč) 1sg.sk
VS:308
41. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
42. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
43. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v T
VS:295
44. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v W
VS:294
45. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
46. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
47. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
48. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v V
VS:032
49. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v P
VS:250
50. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v P
VS:263
51. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika triedna v S
VS:253
52. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk podtriedny v AB
VS:226
53. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
54. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v O
VS:035
55. Lucas Andrew Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
56. Mgr. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk
VS:322
57. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v K
VS:288
58. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
59. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
60. Mgr. Martina Výberčiová mvyberciova (zavináč) 1sg.sk
VS:327
61. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v E
VS:265
62. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
63. Mgr. Mária Šibalová
VS:334
64. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v Z
VS:043
65. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
66. Mgr. Lucia Štofirová lstofirova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v E
VS:284
67. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia triedna v U
VS:057
68. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedny v C
VS:040
69. Mgr. Barbora Žabková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
70. Mgr. Dagmara Ľahká dlahka (zavináč) 1sg.sk podtriedna v V
VS:339

Dnes sa supluje za:

Andrea Gálová, Dagmara Ľahká, Daniel Pollák, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Jana Šutriepková, Lucia Ortutayová, Peter Kučera, Viliam Kerekeš, Zuzana Hudáková, Štefan Lomniczer,

Kalendár

14.09 - 17.09.2021
LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021
DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021
Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021
voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021
plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021
15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021
triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2021
podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
00.10.2021
__________OKTÓBER__________
02.10.2021
stužková ANTS (Evina)
05.10.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021
1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021
pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021
Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021
STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021
Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021
Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty