1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Prijímacie konanie na 1. súkromné gymnázium v Bratislave
4-ročné štúdium

V školskom roku 2019/2020 žiadame o otvorenie dvoch tried 4-ročného štúdia.

Podmienky prijatia na štúdium do 1. ročníka 4-ročného štúdia

Do 1. ročníka 4-ročného štúdia gymnázia budeme prijímať žiakov na základe prijímacích skúšok. Poradie prijatých uchádzačov bude zostavené podľa výsledkov prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka, ktoré sa uskutočnia 13. a 16. 5. 2019. Prihlášku na štúdium je nutné doručiť do 26. apríla 2019 s kópiami vysvedčení z konca 8. a z 1. polroka 9. ročníka. Pozvánky na prijímacie skúšky odošleme písomne do 7. 5. 2019.

Financovanie

Naša škola je financovaná z týchto zdrojov:

Prihlášky

Naša škola akceptuje prihlášku len na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu, ktorú zašle základná škola. Ako dodatok k prihláške rodičia vyplnia tlačivo Príloha 1 k prihláške zverejnený na webovej stránke www.1sg.sk

Prihlášku (posiela ZŠ) je potrebné zaslať na adresu:
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava

Prílohu 1 k prihláške (posiela rodič) stačí poslať elektronicky na adresu: info (zavináč) 1sg.sk

Nutnými podmienkami prijatia sú:

  1. doručenie prihlášky na štúdium do 26. apríla 2019 s kópiami vysvedčení z konca 8. a z 1. polroka 9. ročníka a prípadne správou z CPPPaP,
  2. absolvovanie prijímacích pohovorov s výsledkom lepším, než určuje hranica možnosti prijatia (počet žiakov v triede a najmenej 50% úspešnosť),
  3. podpísanie Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou,
  4. zaplatenie zápisného v termíne určenom školou.

Dni otvorených dverí

Dni otvorených dverí odporúčame navštíviť spolu s deťmi. V čase od 8.00 do 12.30 sú pripravené návštevy vyučovacích hodín, ukážky z projektov.
Rozpis vyučovacích hodín nájdete tu: https://docs.google.com/document/d/1QxrPIf77br5sE4ZvficJHCAMThdYJVh0cM-E_8uu3Ag/edit?usp=sharing
Ponúkame Vám možnosť vidieť bežný deň v našej škole a zažiť aj s vašimi deťmi nie len vzdelávacie techniky, ale aj vycítiť atmosféru školy.

Termíny: 7. 2. 2019, 5. 3. 2019, 8. 4. 2019.

Dnes sa supluje za:

Ewa Marková, Petra Knox,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

23.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019
vysvedčenie
00.02.2019
__________FEBRUÁR__________
01.02.2019
polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019
lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019
Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019
lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019
lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019
15.00 MZ 1.stupeň
24.04 - 01.05.0201
Lindau 8.G, U - jazykový pobyt