1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

31.08 - 07.09.2019 Alicante - jazykový pobyt H, L
02.09.2019 10.00 slávnostné otvorenie ISCED1 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
02.09.2019 16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 8.J, 9.G, O, F, M, Z, V, U, 1.C, 1.D, S
03.09.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R
04.09 - 06.09.2019 projektové hodiny v rozvrhu KNABCDS
05.09.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 3.W, 4.T
09.09.2019 15.00 MZ 1.stupeň
09.09.2019 Otvorenie DofE programu – 2. poschodie
09.09 - 13.09.2019 Tále LTS A,B
09.09 - 13.09.2019 ŠVP 5.P, F
10.09.2019 Slávnostné odovzdávanie cien DofE
od 12.09.2019 plávanie Z
16.09.2019 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019 voľby hovorcov tried
od 19.09.2019 plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019 12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019 1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019 ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019 Župný športový deň
do 27.09.2019 triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019 Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019 podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019 __________OKTÓBER__________
02.10.2019 Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019 15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019 Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019 pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019 1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019 STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019 ABCDS odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2019 príprava prezentácií KNABCDS
24.10 - 28.10.2019 prezentácie projektov KNABCDS
24.10.2019 Halloween PFO
25.10.2019 stužková HERALDS
29.10.2019 30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019 jesenné prázdniny
00.11.2019 __________NOVEMBER_________
01.11.2019 jesenné prázdniny
04.11.2019 15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019 KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019 DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019 1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
08.11.2019 Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
do 08.11.2019 Olympiáda Sj školské kolo
09.11 - 16.11.2019 projekt PEEP
do 11.11.2019 odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
11.11.2019 1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
do 18.11.2019 odovzdať písomné hodnotenie projektov KN (+% do eŽK)
19.11.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 9.G + projekt Sj 5.P - pódium, projekt Sj/Nj: 9.G - študovňa
do 19.11.2019 školské kolo Aj olympiády
20.11.2019 Testovanie 5
21.11.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
do 21.11.2019 školské kolo Nj olympiády
22.11.2019 stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 27.11.2019 pripraviť pozvánky na rodičko
28.11.2019 školské kolo Shakespearov pamätník
do 29.11.2019 2. priebežné testy – HLKNABCDS
00.12.2019 __________DECEMBER_________
03.12.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,8.J,F,O,Z,M,V,U + Aj: Z - pódium, Aj: O - pódium
04.12.2019 DOD 1.ročník SZŠ
od 04.12.2019 záverečné skúšky – HLKNABCDS
05.12.2019 Shakespearov pamätník
do 09.12.2019 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNABCDS
od 09.12.2019 záverečné testy – HLKN
13.12.2019 Vianočná akadémia
od 17.12.2019 záverečné testy – ABCDS
20.12.2019 Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – maléG, 2st.SZŠ
od 23.12.2019 vianočné prázdniny (v stredu 8.1. začína vyučovanie)
00.01.2020 __________JANUÁR___________
do 07.01.2020 vianočné prázdniny (v stredu 8.1. začína vyučovanie)
08.01.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
09.01 - 22.01.2020 záverečné testy HLKNABCDS
do 10.01.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
13.01.2020 2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
15.01.2020 DOD 1.ročník SZŠ
16.01.2020 2. štvrťročný test Sj – 9.G,U,8.J,V
20.01.2020 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
23.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2020 vysvedčenie
00.02.2020 __________FEBRUÁR__________
03.02.2020 polročné prázdniny
05.02.2020 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
09.02 - 14.02.2020 lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020 jarné prázdniny
23.02 - 28.02.2020 lyžiarsky kurz JV, Kubínska Hoľa
do 28.02.2020 1 deň s Inf Praha - výber KN
00.03.2020 __________MAREC____________
01.03 - 06.03.2020 lyžiarsky kurz UG, Chopok
02.03.2020 15.00 MZ 1.stupeň
02.03.2020 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
09.03.2020 15.00 – stretnutie vedúcich PK
16.03.2020 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
17.03.2020 LH maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
18.03.2020 LH maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
do 18.03.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
19.03.2020 LH maturitné písomky EČ M
19.03.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
do 20.03.2020 1. priebežné testy – HLKNABCDS
24.03.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,9.G,Z,M,V,U + projekt Aj: 5.P - pódium, Sj: U - študovňa
26.03.2020 Mladý novinár ISCED3 – kvinta,sexta
30.03.2020 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 31.03.2020 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
31.03 - 02.04.2020 maturitné písomky – náhradný termín
00.04.2020 __________APRÍL____________
01.04.2020 Testovanie 9 – 9.G, U
od 01.04.2020 záverečné testy HL
06.04.2020 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
07.04.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 8.J, F, O + projekt Sj: 8.J – študovňa, Aj: F - pódium, Sj: O – pódium
07.04.2020 rozlúčka s HL
09.04 - 14.04.2020 veľkonočné prázdniny
15.04.2020 Testovanie 9 – náhradný termín
16.04.2020 1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
20.04.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
20.04.2020 1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
21.04.2020 Zápis prvákov
do 22.04.2020 návrh prijímačiek
do 23.04.2020 Goetheho pamätník ISCED2
24.04 - 01.05.2020 Lindau J,V
27.04.2020 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň, 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
do 30.04.2020 záverečné testy HL
00.05.2020 __________MÁJ______________
04.05.2020 klasifikačná konferencia HL
od 04.05.2020 záverečné skúšky – KNABCDS
do 06.05.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
07.05.2020 rozlúčka s HL
do 07.05.2020 2. priebežné testy – KNABCDS
07.05.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
11.05 - 15.05.2020 akademický týždeň HL
11.05.2020 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (9.G SJ a M)
12.05.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U
14.05.2020 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
18.05 - 20.05.2020 maturity HL 1. termín
do 20.05.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – KNABCDS
21.05.2020 slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení HL
od 21.05.2020 záverečné testy – NK
od 28.05.2020 záverečné testy – ABCDS
00.06.2020 __________JÚN______________
01.06 - 16.06.2020 záverečné testy – KNABCDS
01.06.2020 Deň detí – ISCED2
do 07.06.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020 2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
15.06.2020 2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
18.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 01.07.2020 Nórsko
20.06 - 28.06.2020 Dublin Írsko M
20.06 - 28.06.2020 Gallway Z
22.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 24.06.2020 výlety
30.06.2020 vysvedčenie

Dnes sa supluje za:

Agáta Rarogiewiczová, Alžbeta Nosková, Andrea Gálová, Anna Cifrová, Anna Maňáková, Barbora Ulrichová, Daniel Pollák, Eva Babejová, Eva Drozdová, Ivica Baratková, Ján Žabka, Joshua Ruggiero, Jozef Marek, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Lucia Bašista Oriešková, Miroslav Rapant, Nyall Frye, Pavol Cesnak, Pavol Kubinec, Viera Chytilová, Viliam Kerekeš, Zuzana Jankovičová, Štefan Lomnitzer, Ľubica Joštová,

Kalendár

24.10 - 28.10.2019
prezentácie projektov KNABCDS
24.10.2019
Halloween PFO
25.10.2019
stužková HERALDS
29.10.2019
30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019
jesenné prázdniny
00.11.2019
__________NOVEMBER_________
01.11.2019
jesenné prázdniny
04.11.2019
15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019
KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019
DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019
1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
08.11.2019
Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
do 08.11.2019
Olympiáda Sj školské kolo
09.11 - 16.11.2019
projekt PEEP
do 11.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
11.11.2019
1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
do 18.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov KN (+% do eŽK)
do 19.11.2019
školské kolo Aj olympiády
19.11.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 9.G + projekt Sj 5.P - pódium, projekt Sj/Nj: 9.G - študovňa
20.11.2019
Testovanie 5
21.11.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
do 21.11.2019
školské kolo Nj olympiády
22.11.2019
stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov