1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

31.08 - 07.09.2019 Alicante - jazykový pobyt H, L
02.09.2019 10.00 slávnostné otvorenie ISCED1 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
02.09.2019 16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 8.J, 9.G, O, F, M, Z, V, U, 1.C, 1.D, S
03.09.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R
04.09 - 06.09.2019 projektové hodiny v rozvrhu KNABCDS
05.09.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 3.W, 4.T
09.09.2019 15.00 MZ 1.stupeň
09.09.2019 Otvorenie DofE programu – 2. poschodie
09.09 - 13.09.2019 Tále LTS A,B
09.09 - 13.09.2019 ŠVP 5.P, F
10.09.2019 Slávnostné odovzdávanie cien DofE
od 12.09.2019 plávanie Z
16.09.2019 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 17.09.2019 voľby hovorcov tried
od 19.09.2019 plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019 12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019 1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019 ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019 Župný športový deň
do 27.09.2019 triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
do 27.09.2019 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
28.09 - 04.10.2019 Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019 podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019 __________OKTÓBER__________
02.10.2019 Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019 15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019 Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019 pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019 1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019 STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019 ABCDS odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2019 príprava prezentácií KNABCDS
24.10 - 28.10.2019 prezentácie projektov KNABCDS
24.10.2019 Halloween PFO
25.10.2019 stužková HERALDS
29.10.2019 30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019 jesenné prázdniny
00.11.2019 __________NOVEMBER_________
01.11.2019 jesenné prázdniny
04.11.2019 15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019 KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019 DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019 1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
08.11.2019 Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
do 08.11.2019 Olympiáda Sj školské kolo
09.11 - 16.11.2019 projekt PEEP
11.11.2019 1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
do 11.11.2019 odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
do 18.11.2019 odovzdať písomné hodnotenie projektov KN (+% do eŽK)
19.11.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 9.G + projekt Sj - študovňa
do 19.11.2019 školské kolo Aj olympiády
20.11.2019 Testovanie 5
21.11.2019 Prezentácia Sj projektu 5.P - pódium
do 21.11.2019 školské kolo Nj olympiády
21.11.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
22.11.2019 stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 27.11.2019 pripraviť pozvánky na rodičko
28.11.2019 školské kolo Shakespearov pamätník
do 29.11.2019 2. priebežné testy – HLKNABCDS
00.12.2019 __________DECEMBER_________
03.12.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,8.J,F,O,Z,M,V,U + Aj: Z - pódium, Aj: O - pódium
04.12.2019 DOD 1.ročník SZŠ
od 04.12.2019 záverečné skúšky – HLKNABCDS
05.12.2019 Shakespearov pamätník
od 09.12.2019 záverečné testy – HLKN
do 09.12.2019 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNABCDS
13.12.2019 Vianočná akadémia
od 17.12.2019 záverečné testy – ABCDS
20.12.2019 Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – maléG, 2st.SZŠ
od 23.12.2019 vianočné prázdniny (v stredu 8.1. začína vyučovanie)
00.01.2020 __________JANUÁR___________
do 07.01.2020 vianočné prázdniny (v stredu 8.1. začína vyučovanie)
08.01.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
09.01 - 22.01.2020 záverečné testy HLKNABCDS
do 10.01.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
13.01.2020 2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
15.01.2020 DOD 1.ročník SZŠ
16.01.2020 2. štvrťročný test Sj – 9.G,U,8.J,V
20.01.2020 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
23.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2020 klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2020 vysvedčenie
00.02.2020 __________FEBRUÁR__________
03.02.2020 polročné prázdniny
05.02.2020 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
06.02.2020 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
09.02 - 14.02.2020 lyžiarsky kurz CDS
17.02 - 21.02.2020 jarné prázdniny
23.02 - 28.02.2020 lyžiarsky kurz JV, Kubínska Hoľa
do 28.02.2020 1 deň s Inf Praha - výber KN
00.03.2020 __________MAREC____________
01.03 - 06.03.2020 lyžiarsky kurz UG, Chopok
02.03.2020 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
02.03.2020 15.00 MZ 1.stupeň
09.03.2020 15.00 – stretnutie vedúcich PK
16.03.2020 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
17.03.2020 LH maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
18.03.2020 LH maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
do 18.03.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
19.03.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
19.03.2020 LH maturitné písomky EČ M
do 20.03.2020 1. priebežné testy – HLKNABCDS
24.03.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,9.G,Z,M,V,U + projekt Aj: 5.P - pódium, Sj: U - študovňa
26.03.2020 Mladý novinár ISCED3 – kvinta,sexta
30.03.2020 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 31.03.2020 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
31.03 - 02.04.2020 maturitné písomky – náhradný termín
00.04.2020 __________APRÍL____________
od 01.04.2020 záverečné testy HL
01.04.2020 Testovanie 9 – 9.G, U
06.04.2020 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
07.04.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 8.J, F, O + projekt Sj: 8.J – študovňa, Aj: F - pódium, Sj: O – pódium
09.04 - 14.04.2020 veľkonočné prázdniny
15.04.2020 Testovanie 9 – náhradný termín
16.04.2020 1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
20.04.2020 1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
20.04.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
21.04.2020 Zápis prvákov
do 22.04.2020 návrh prijímačiek
do 23.04.2020 Goetheho pamätník ISCED2
24.04 - 01.05.2020 Lindau J,V
27.04.2020 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň, 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
do 30.04.2020 záverečné testy HL
00.05.2020 __________MÁJ______________
od 04.05.2020 záverečné skúšky – KNABCDS
04.05.2020 klasifikačná konferencia HL
do 06.05.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
07.05.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
do 07.05.2020 2. priebežné testy – KNABCDS
07.05.2020 rozlúčka s HL
11.05.2020 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (9.G SJ a M)
11.05 - 15.05.2020 akademický týždeň HL
12.05.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U
14.05.2020 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
18.05 - 20.05.2020 maturity HL 1. termín
do 20.05.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – KNABCDS
21.05.2020 slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení HL
od 21.05.2020 záverečné testy – NK
od 28.05.2020 záverečné testy – ABCDS
00.06.2020 __________JÚN______________
01.06.2020 Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2020 záverečné testy – KNABCDS
do 07.06.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020 2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V
15.06.2020 2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
18.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 28.06.2020 Dublin Írsko M
20.06 - 28.06.2020 Gallway Z
22.06.2020 klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2020 výlety
30.06.2020 vysvedčenie

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Aktuálne počasie na 1sg:

Teplota: 10.1 °C
Vlhkosť: 88 %
Tlak: 1010.02 hPa


Zdroj: meteo stanica 1sg

Kalendár

23.02 - 28.02.2020
lyžiarsky kurz JV, Kubínska Hoľa
do 28.02.2020
1 deň s Inf Praha - výber KN
00.03.2020
__________MAREC____________
01.03 - 06.03.2020
lyžiarsky kurz UG, Chopok
02.03.2020
Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
02.03.2020
15.00 MZ 1.stupeň
09.03.2020
15.00 – stretnutie vedúcich PK
16.03.2020
15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
17.03.2020
LH maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
do 18.03.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
18.03.2020
LH maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
19.03.2020
STRETNUTIE S RODIČMI 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
19.03.2020
LH maturitné písomky EČ M
do 20.03.2020
1. priebežné testy – HLKNABCDS