1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

02.09.2021 slávnostné otvorenie šk. roka – podľa harmonogramu + stretnutie s rodičmi online ABCDSGUZMOFH prezenčne VJPTKWREIL
08.09 - 10.09.2021 ŠVP príma K (MiroH, Ivica)
08.09 - 10.09.2021 projektové hodiny v rozvrhu SCDUGVJ
13.09.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3 + triedni ISCED 1 s M. Brestovanským
14.09 - 17.09.2021 LTS UG Tále (Dano, Števo, Andrea)
15.09 - 17.09.2021 DofE kvalifikačná expedícia striebro (Vilo, Lucia O)
16.09.2021 Ekoexkurzia M po 2. h Devínska kobyla
do 17.09.2021 voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
21.09.2021 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
od 23.09.2021 plávanie 1.L, 2.I, plávanie HT, korčuľovanie WKHT
27.09.2021 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
28.09.2021 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH UČITEĽOV ISCED2,3
do 30.09.2021 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – SCDUGVJ
do 30.09.2021 podanie maturitnej prihlášky BA
do 30.09.2021 triedni a konzultanti projektov SCDUGVJ odovzdajú zoznam projektov Evine
00.10.2021 __________OKTÓBER__________
02.10.2021 stužková ANTS (Evina)
05.10.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
do 08.10.2021 1. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 08.10.2021 pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
11.10.2021 Ekoexkurzia J po 2.h Malé Karpaty
12.10.2021 STRETNUTIE S RODIČMI: B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P,K,H,F,O,M,Z + projekt SJ: K (MišoF, MiroH, Ivica) - pódium, Aj 7.P (MiroR, Lucas) – študovňa
13.10.2021 Ekoexkurzia M po 2.h Koliba
15.10.2021 Ekoexkurzia V po 2.h Malé Karpaty
18.10.2021 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
do 20.10.2021 UGVJ odovzdať projekty
21.10 - 22.10.2021 príprava prezentácií SCDUGVJ
25.10 - 27.10.2021 prezentácie projektov SCDUGVJ
26.10.2021 Halloween
28.10 - 29.10.2021 jesenné prázdniny
do 30.10.2021 prednáška o darcovstve krvi ABCDS (MiroR)
00.11.2021 __________NOVEMBER__________
02.11.2021 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
04.11.2021 1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
05.11.2021 SCD odovzdanie projektových príspevkov do zborníka
do 05.11.2021 Olympiáda Sj školské kolo (Ivona, Tereza)
do 08.11.2021 odovzdať písomné hodnotenie projektov UGVJ (+% do eŽK)
08.11.2021 1. štvrťročný test SJ – F,O,Z,M
09.11 - 11.11.2021 PEEP Science Holandsko - online (KatkaK, Evina)
09.11.2021 Ekoexkurzia V po 2.h Jurský Šúr
10.11.2021 DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
12.11.2021 Ekoexkurzia J po 2.h Jurský Šúr
13.11.2021 stužková BEETLES (Barbora)
do 15.11.2021 odovzdať písomné hodnotenie projektov SCD (+% do eŽK)
18.11.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 19.11.2021 školské kolo Aj olympiády (MišoT, Lucas, Josh)
22.11.2021 16.00 online STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
do 22.11.2021 školské kolo Nj olympiády (Danka, Dagmara)
23.11.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 6.T, O + projekty: Aj 6.T (MišoT, Petra) - pódium, Aj O (Nyall, MiroR) - študovňa
24.11.2021 školské kolo Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka)
25.11.2021 DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 26.11.2021 2. priebežné testy – BASCDUGVJ
do 26.11.2021 pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
29.11.2021 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
do 30.11.2021 Deň študentstva (30. výročie) aktivita
30.11.2021 STRETNUTIE S RODIČMI B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W,7.P,K,H,F,M, Z + projekty: Sj Z (Jana, Tereza) - študovňa, Sj H (EvaD, MišoF) - pódium
00.12.2021 __________DECEMBER__________
od 01.12.2021 záverečné skúšky – BASCDUGVJ
01.12.2021 DOD 1.ročník SZŠ (Silvia)
do 06.12.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) BASCDUGVJ
od 06.12.2021 záverečné testy – BASCD
08.12.2021 Shakespearov pamätník (Lucas, Zuzka) – Zichyho palác
10.12.2021 Vianočná akadémia (Ľuboš Zaťko)
od 14.12.2021 záverečné testy – GUVJ
22.12.2021 Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG, 2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2021 vianočné prázdniny
00.01.2022 __________JANUÁR__________
do 07.01.2022 vianočné prázdniny
10.01.2022 15.00 novoročné stretnutie učiteľov
11.01 - 21.01.2022 záverečné testy BASCDUGVJ
13.01.2022 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1 (Anika, Barborka)
do 14.01.2022 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
17.01.2022 2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
20.01.2022 2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
25.01.2022 klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022 klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022 klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022 Vysvedčenie
00.02.2022 __________FEBRUÁR__________
02.02.2022 Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022 polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022 lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022 lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok
28.02 - 04.03.2022 jarné prázdniny
00.03.2022 __________MAREC____________
do 04.03.2022 jarné prázdniny
06.03 - 11.03.2022 lyžiarsky kurz OF (Vilo), Lomnica
08.03.2022 15.00 – stretnutie vedúcich PK
09.03.2022 Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka,Evina)
14.03.2022 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV + školenie administrátorov maturity
15.03.2022 BA maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
16.03.2022 BA maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
17.03.2022 BA maturitné písomky EČ M
17.03.2022 STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 18.03.2022 pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
do 18.03.2022 1. priebežné testy – BASCDUGVJ
21.03.2022 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
22.03.2022 22. STRETNUTIE S RODIČMI B,4.A,S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 6.T,7.P,K,O,M,Z + projekt Sj: 6.T (BetkaN, MisoF) – pódium, Sj M (Petra, Lucas) – študovňa
25.03.2022 Mladý novinár ISCED3 – kvinta,sexta (Ivona)
do 31.03.2022 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2 (JanaŠ)
00.04.2022 __________APRÍL____________
od 04.04.2022 záverečné testy BA
05.04.2022 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV nielen školenie administrátorov T9?
05.04 - 07.04.2022 maturitné písomky – náhradný termín
06.04.2022 Testovanie 9 – M, Z (Žabčo)
07.04.2022 Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
12.04.2022 STRETNUTIE S RODIČMI F, 5.W + Aj F (Lucas, MiroR) – študovňa projekt Aj: 5.W (Nyall, (PetraK), EvaD) – pódium
13.04.2022 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
14.04 - 19.04.2022 veľkonočné prázdniny
21.04.2022 1. štvrťročný test M – F,O,Z,M
21.04.2022 Testovanie 9 – náhradný termín
do 23.04.2022 Goetheho pamätník ISCED2 (Danka, Ewa)
25.04.2022 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň (Majka)
25.04.2022 Ekoexkurzia M po 2.h
25.04.2022 1. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
26.04.2022 Projekty: Sj 7.P (MiroR, EvaB) – študovňa, Aj K (EvaD, MišoT) – pódium
26.04.2022 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2,3
28.04.2022 Zápis prvákov (LuciaBO)
00.05.2022 __________MÁJ______________
02.05.2022 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
od 02.05.2022 záverečné skúšky – SCDUGVJ
05.05.2022 STRETNUTIE S RODIČMI 1.L, 2.I, 3.E, 4.R
do 06.05.2022 záverečné testy BA
09.05.2022 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
10.05.2022 klasifikačná konferencia BA
10.05.2022 Ekoexkurzia int. s históriou J celý deň (Dano)
13.05.2022 rozlúčka s BA
13.05.2022 Ekoexkurzia int. s históriou V celý deň (Dano)
do 13.05.2022 2. priebežné testy – SCDUGVJ
do 13.05.2022 pripraviť pozvánky na rodičko (triedni, koordinujú program s Hankou a Evinou)
16.05.2022 15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
16.05 - 20.05.2022 akademický týždeň BA
17.05 - 19.05.2022 cvičné expedície DofE
17.05.2022 STRETNUTIE S RODIČMI S,3.C,3.D,U,2.G,V,1.J, 5.W, 6.T,7.P, K,H,F,O,M,Z
18.05.2022 Ekoexkurzia M po 2.h (Janka Šutr)
18.05.2022 Testovanie 5 – W (Žabčo)
do 21.05.2022 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022 maturity BA 1. termín
od 23.05.2022 záverečné testy – CDS
26.05.2022 slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022 záverečné testy – UGVJ
00.06.2022 __________JÚN______________
01.06.2022 Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2022 záverečné testy – SCDUGVJ
do 06.06.2022 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022 2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022 2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022 klasifikačná konferencia ISCED2
21.06.2022 klasifikačná konferencia ISCED3
21.06 - 23.06.2022 kvalifikačné expedície DofE
21.06 - 24.06.2022 projektové hodiny UGVJMZ
22.06.2022 klasifikačná konferencia ISCED1
27.06 - 29.06.2022 výlety
30.06.2022 Vysvedčenie

Suplovanie na EduPage:

Kalendár

do 21.05.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – CDSGUVJ
23.05 - 25.05.2022
maturity BA 1. termín
od 23.05.2022
záverečné testy – CDS
26.05.2022
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení BA
od 30.05.2022
záverečné testy – UGVJ
00.06.2022
__________JÚN______________
01.06 - 16.06.2022
záverečné testy – SCDUGVJ
01.06.2022
Deň detí – ISCED2
do 06.06.2022
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – F,O,Z,M
09.06.2022
2. štvrťročný test Sj – F,O,Z,M
13.06.2022
2. štvrťročný test M – F,O,Z,M
20.06.2022
klasifikačná konferencia ISCED2