1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

30.08 - 04.09.2018 Rusko – Petrohrad IE
01.09 - 08.09.2018 Španielsko - Alicante IE
03.09.2018 10.00 slávnostné otvorenie ISCED 1 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
03.09.2018 16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.O, 7.J, 8.G, 9.C, 9.D, Z, M, V, U, S, 1.A, B
04.09.2018 Stretnutie s rodičmi 1.R
05.09 - 09.09.2018 ŠVP 5.O,Z
05.09 - 07.09.2018 projektové hodiny v rozvrhu HLKNAB
06.09.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 2.W, 3.T, 4.P
09.09 - 15.09.2018 Rím IEHL
09.09 - 16.09.2018 Írsko 7. J
09.09 - 13.09.2018 LTS Liptov N,K
10.09.2018 15.00 MZ 1.stupeň
od 13.09.2018 plávanie MV, korčuľovanie MVZO
17.09.2018 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED2, ISCED3
do 18.09.2018 voľby hovorcov tried
24.09.2018 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
do 28.09.2018 podanie maturitnej prihlášky IE
28.09.2018 11. ročník futsálového turnaja
do 28.09.2018 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – HLKNAB
00.10.2018 __________OKTÓBER__________
01.10.2018 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
03.10.2018 Nezábudky 1.A, B
do 12.10.2018 1. priebežné testy – EIHLKNAB
12.10.2018 Stužková IDOLS
15.10.2018 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
16.10.2018 STRETNUTIE S RODIČMI + Oslava 100. výročia vzniku ČSR: 4.E,I,3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S + projekt AJ - študovňa: U, SJ: 5.O
do 18.10.2018 HL odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
do 18.10.2018 KNAB odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2018 príprava prezentácií HLKNAB
24.10 - 26.10.2018 prezentácie projektov HLKNAB
25.10.2018 Halloween MZO
27.10.2018 Stužková ELKS
29.10.2018 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
30.10.2018 sviatok
31.10 - 02.11.2018 jesenné prázdniny
00.11.2018 __________NOVEMBER_________
01.11 - 02.11.2018 jesenné prázdniny
08.11.2018 1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
08.11.2018 DOD 1.ročník SZŠ
12.11.2018 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
12.11.2018 1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
14.11.2018 Olympiáda Sj školské kolo
16.11.2018 Konferencia k 100. výročiu ČSR
17.11 - 24.11.2018 projekt PEEP Fínsko
do 20.11.2018 školské kolo Aj olympiády
20.11.2018 STRETNUTIE S RODIČMI Z, 7.J, 9.D + projekt SJ: Z, AJ - študovňa: 7.J, Sj – v klube 9.D
21.11.2018 Testovanie 5
22.11.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
22.11.2018 školské kolo Nj olympiády
29.11.2018 školské kolo Shakespearov pamätník
do 30.11.2018 2. priebežné testy – EIHLKNAB
00.12.2018 __________DECEMBER_________
03.12.2018 DOD 1.ročník SZŠ
od 03.12.2018 záverečné skúšky – EIHLKNAB
04.12.2018 STRETNUTIE S RODIČMI 4.E,I,3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,8.G,9.C,M,V,U,S + projekt Aj: M, Sj - študovňa: 9.C
06.12.2018 Shakespearov pamätník
do 10.12.2018 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) EIHLKNAB
od 10.12.2018 záverečné testy – EIHL
14.12.2018 Vianočná akadémia
od 18.12.2018 záverečné testy – KNAB
21.12.2018 Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – malé G, 2st. SZŠ
22.12 - 31.12.2018 vianočné prázdniny
00.01.2019 __________JANUÁR___________
01.01 - 07.01.2019 vianočné prázdniny (v utorok 8.1. začína vyučovanie)
08.01.2019 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
09.01 - 22.01.2019 záverečné testy EIHLKNAB
do 11.01.2019 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
14.01.2019 2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
16.01.2019 DOD 1.ročník SZŠ
17.01.2019 2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
23.01.2019 klasifikačná konferencia ISCED1
24.01.2019 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
24.01.2019 klasifikačná konferencia ISCED2
24.01.2019 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
25.01.2019 klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2019 vysvedčenie
00.02.2019 __________FEBRUÁR__________
01.02.2019 polročné prázdniny
03.02 - 08.02.2019 lyžiarsky kurz AB, penzión Tále, Chopok Juh
06.02 - 08.02.2019 Deň s informatikou Praha (výber H, L)
07.02.2019 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
10.02 - 15.02.2019 lyžiarsky kurz UG, Lomnica
17.02 - 22.02.2019 lyžiarsky kurz CDS penzión Tále, Chopok Juh
18.02.2019 15.00 MZ 1.stupeň
25.02 - 01.03.2019 jarné prázdniny
00.03.2019 __________MAREC____________
01.03.2019 jarné prázdniny
05.03.2019 Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
11.03.2019 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
12.03.2019 IE maturitné písomky EČ,PFIČ Sj
13.03.2019 IE maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
14.03.2019 IE maturitné písomky EČ M
18.03.2019 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK
21.03.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 22.03.2019 1. priebežné testy – EIHLKNAB
25.03.2019 15.00 MZ 1.stupeň
26.03.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 4.E,I,3.H,L,2.K,N,1.A,B,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,U,S + projekt Sj: M, S, AJ: Z, 8.G – študovňa
27.03.2019 Mladý novinár ISCED 3 - kvinta, sexta
29.03.2019 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 31.03.2019 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
00.04.2019 __________APRÍL____________
03.04.2019 Testovanie 9 – 9.C, 9.D, S
06.04 - 13.04.2019 ITP Praha
08.04.2019 Deň otvorených dverí – príma 8-ročné, 1.ročník 4-ročné štúdium
od 08.04.2019 záverečné testy EI
09.04 - 12.04.2019 maturitné písomky – náhradný termín
09.04.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 5.O,V + projekt Aj: 5.O, V
11.04.2019 1. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.04.2019 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň
15.04.2019 1. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
16.04.2019 Testovanie 9 – náhradný termín
18.04 - 23.04.2019 veľkonočné prázdniny
24.04 - 01.05.0201 Lindau 8.G, U - jazykový pobyt
26.04.2019 Goetheho pamätník ISCED2
26.04.2019 Zápis prvákov
27.04 - 03.05.2019 Expedícia Slovensko CDS
29.04.2019 15.00 – STRETNUTIE TRIEDNYCH
00.05.2019 __________MÁJ______________
do 03.05.2019 Expedícia Slovensko CDS
od 06.05.2019 záverečné skúšky – HLKNAB
do 09.05.2019 záverečné testy EI
09.05.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 1.R, 2.W, 3.T, 4.P
do 10.05.2019 2. priebežné testy – HLKNAB
10.05 - 12.05.2019 projekt PEEP školenie učiteľov, Atény
13.05.2019 klasifikačná konferencia EI
13.05.2019 PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
14.05.2019 STRETNUTIE S RODIČMI 3.H,L,2.K,N,1.A,B,5.O,7.J,8.G,9.C,9.D,Z,M,V,U,S
16.05.2019 PRIJÍMAČKY 8-ročné, 4-ročné
17.05.2019 rozlúčka s EI
20.05 - 24.05.2019 akademický týždeň
do 20.05.2019 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNAB
od 21.05.2019 záverečné testy HL
od 27.05.2019 maturity 2. termín
od 28.05.2019 záverečné testy – KNAB
31.05.2019 Deň detí - ISCED2
00.06.2019 __________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019 záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019 2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019 2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019 Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019 klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019 klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019 klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2019 výlety
28.06.2019 vysvedčenie

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

24.06 - 26.06.2019
výlety
28.06.2019
vysvedčenie