1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Prijímacie konanie na Súkromnú základnú školu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

V školskom roku 2022/2023 otvárame jednu prvú triedu SZŠ pre 20 žiakov.

Podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Do 1. ročníka budeme prijímať žiakov na základe testov intelektového nadania a odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v mieste bydliska, resp. škôlky.

Nutnými podmienkami prijatia sú:

  1. doručenie prihlášky na štúdium do 9. marca 2022,
  2. doloženie odporúčania CPPPaP (na základe diagnostického testu) do 9. marca 2022,
  3. podpísanie Zmluvy o štúdiu medzi rodičmi a školou v termínoch určených školou,
  4. zaplatenie zápisného v termíne určenom školou.

Financovanie

Naša škola je financovaná z týchto zdrojov:

Prihlášky

Prihlášky (zverejnené na webovej stránke www.szsbajkalska.sk) je potrebné zaslať na adresu:

SZŠ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Bajkalská 20
821 08 Bratislava
alebo scan podpísanej prihlášky na info (zavináč) 1sg.sk

Dni otvorených dverí

Uvidíme, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia a či Dni otvorených dverí budeme môcť realizovať prezenčne. Máme však záujem predstaviť vám školu, preto pani riaditeľka a školská psychologička uskutočnia stretnutie online cez MS Teams, ak by nebolo možné stretnúť sa osobne.

Ak máte o stretnutie záujem, napíšte nám e-mail na adresu dod (zavináč) 1sg.sk, uveďte v ňom aj Vaše telefónne číslo a budeme Vás telefonicky kontaktovať.

Záujemcom o DOD pošleme informácie o organizácii dňa a prípadne link na pripojenie na stretnutie dva dni vopred na email uvedený vo formulári.

Na stretnutí vás budeme informovať o filozofii našej školy, organizácii vyučovania a školského klubu a dozviete sa všetky praktické informácie, ktoré potrebujete na prihlásenie dieťaťa.

Termíny stretnutí: 10. 11. 2021, 25. 11. 2021 a 1. 12. 2021, časy upresníme.
Pridávame online termín 14. december o 17.00.

Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

>úvod >Všeobecné informácie >Prijímacie konanie >Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním>
Podmienky prijatia do 1. ročníka SZŠ
Prihláška na SZŠ
Žiadosť o prestup na SZŠ

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

11.01 - 21.01.2022
záverečné testy BASCDUGVJ
25.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED2
27.01.2022
klasifikačná konferencia ISCED3
31.01.2022
Vysvedčenie
00.02.2022
__________FEBRUÁR__________
02.02.2022
Deň otvorených dverí – príma 8ročné (Hanka, Evina)
03.02.2022
školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3 (Ivona, Tereza)
04.02.2022
polročné prázdniny
06.02 - 11.02.2022
lyžiarsky kurz JV (Dano), Chopok
14.02.2022
15.00 MZ 1.stupeň (Majka)
20.02 - 25.02.2022
lyžiarsky kurz MZ (Števo), Chopok