1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Andrea Gálová

- triedna v triede Elks

agalova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- dejepis
- občianska náuka

tento školský rok učí:

- dejepis - Crickets
- dejepis - Dots
- dejepis - Gems
- dejepis - Jays
- dejepis - Mice
- dejepis - Upgrades
- občianska náuka - Knights
- občianska náuka - LH
- občianska náuka - Narrators
- spoločenskovedný seminár - IEDnes sa supluje za:

Ivica Baratková, Marta Soľáková, Nyall Frye,

Obed zajtra

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:

Kalendár

15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2019
výlety
28.06.2019
vysvedčenie