1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Andrea Gálová

- zastupujúca triedna v triede Legends

agalova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- dejepis
- občianska náuka

tento školský rok učí:

- dejepis - Gems
- dejepis - Jays
- dejepis - Mice
- dejepis - Pets
- dejepis - Upgrades
- dejepis - Voices
- občianska náuka - Ants
- občianska náuka - Beetles
- občianska náuka - NK
- spoločenskovedný seminár - LHDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

31.08 - 07.09.2019
Alicante - jazykový pobyt H, L
02.09.2019
10.00 slávnostné otvorenie ISCED1 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
02.09.2019
16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 8.J, 9.G, O, F, M, Z, V, U, 1.C, 1.D, S
09.09 - 13.09.2019
ŠVP 5.P, F
09.09 - 13.09.2019
Tále LTS A,B