1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Viera Dršková

- triedna v triede Words

vdrskova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- I. stupeň

tento školský rok učí:

- dramatická výchova - Words
- etická výchova - Words
- hudobná výchova - Words
- matematika - Words
- objavovanie sveta - Words
- prírodoveda - Words
- slovenský jazyk a literatúra - Words
- svet okolo nás - Words
- vlastiveda - Words
- výtvarná výchova - WordsDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár