1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vladimír Záškvara

- triedny v triede Pets

vzaskvara (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- I. stupeň

tento školský rok učí:

- dramatická výchova - Pets
- etická výchova - Pets
- matematika - Pets
- objavovanie sveta - Pets
- prírodoveda - Pets
- slovenský jazyk a literatúra - Pets
- svet okolo nás - Pets
- telesná výchova - Owls
- telesná výchova - Pets
- telesná výchova - Team
- telesná výchova - Words
- vlastiveda - Pets
- výtvarná výchova - PetsDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Obed v pondelok

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.
Diéta:
Polievka 2:
7.
8.

Kalendár