1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Lucia Bašista Oriešková

- zastupujúca triedna v triede Elfs

lorieskova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

- I. stupeň

tento školský rok učí:

- dramatická výchova - Elfs
- etická výchova - Elfs
- objavovanie sveta - Elfs
- prírodoveda - Elfs
- slovenský jazyk a literatúra - Elfs
- svet okolo nás - Elfs
- telesná výchova - Elfs
- výtvarná výchova - ElfsDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

31.08 - 07.09.2019
Alicante - jazykový pobyt H, L
02.09.2019
10.00 slávnostné otvorenie ISCED1 1.E, 2.R, 3.W, 4.T
02.09.2019
16.00 slávnostné otvorenie ISCED 2,3, STRETNUTIE S RODIČMI 5.P, 8.J, 9.G, O, F, M, Z, V, U, 1.C, 1.D, S
09.09 - 13.09.2019
ŠVP 5.P, F
09.09 - 13.09.2019
Tále LTS A,B