1. súkromné gymnázium v Bratislave, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02 / 50 20 46 11, info (zavináč) 1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Monika Kakasová

- zastupujúca triedna v triede Pets

mkakasova (zavináč) 1sg.sk

učí predmety

tento školský rok učí:

- dramatická výchova - Pets
- človek a svet práce - Pets
- etická výchova - Pets
- matematika - Pets
- slovenský jazyk a literatúra - Pets
- telesná výchova - Team
- výtvarná výchova - PetsDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár